Jak promlouvají ke svému národu době Velikonoc královna Alžběta II a prezident Miloš Zeman

Dovoluji si zde předložit projevy obou výše uvedených státníků. Částečně pro srovnání (ačkoliv vím, že královna, jako hlava anglikánské církve, má k víře blíže), a částečně pro ty, kteří jí předhazovaly, že řeční jen výjimečně.

Many religious have festival, which celebrates light overcoming darkness. Such occasions are often accompanied by the lighting of candles. They seem to speak to every culture and appeal to people of all faiths and have none.

Mnoho náboženství má svátky, které oslavují světlo, převládající nad temnotou. Takové příležitosti jsou často doprovázeny zapalováním svíček. Zdá se, že se tento rituál,  objevuje v každé kultuře a oslovuje zástpupce všech náboženství, stejně jako lidi, kteří víru pro svůj život nevyhledávají.

They are lit on birthday cakes and to mark family anniversaries when we gather happily around a source of light. It unites us as darkness falls on the Saturday before Easter day

Svíce jsou rozsvěcovány na narozeninových dortech a při všelijakých rodinných oslavách, vždy, když se šťastně shledáváme kolem zdroje světla. Sjednocuje nás tak, jako atemnota ustupuje v sobotu před velikonočním dnem.

Many Christians would normally light candles together. In church one light would pass to another spreading slowly and then more rapidly as more candles are lit. It´s a way of showing how the good news of Christ´s resurrection has been passed on from the first Easter by every generation until now.

Za normální situace by mnoho křesťanů společně zapálilo svíčky. V kostele by jedno světlo přecházelo k jinému a jeho intenzita by se postupně zvyšovala, čím vice svíček by bylo rozsvíceno. Takto můžeme sledovat, jak je dobrá zpráva o Kristově zmrtvýchvstání neustále předávána každou generací od prvních Velikonoc až do současnosti.

This year Easter will be different for many of us. But by keeping apart we keep others safe. But Easter isn´t cancelled. Indeed we need Easter as much as ever.

Letošní Velikonoce budou pro mnohé odlišné. Avšak tím, že zůstáváme oddělení, přispíváme k bezpečí ostatních. Nicméně Velikonoce nebyly zrušeny. Samozřejmě, že potřebujeme Velikonoce, stejně jako vždy.

The discovery of the risen Christ on the first Easter day gave his followers new hope and fresh purpose and we can all take heart from this.

Zjevení zmrtvýchvstalého Krista v první den po Velikonocích dal jeho následovníkům novou naději a nový smysl. A my z toho můžeme čerpat odvahu a víru.

We know that coronavirus will not overcome us as dark as death can be particularly for those suffering with grief. Light and life are greater.

Víme, že nás koronavirus nepřemůže, stejně temný jako může být smrt zejména pro ty, kteří trpí zármutkem. Světlo a život jsou větší.

May the living flame of the Easter hope be a steady guide as we face the future.

Kéž je nám Posvátný plamen naděje Velikonoční zvěsti stálým průvodcem, zatímco míříme k budoucnosti.

I wish everyone of all faiths and denominations a blessed Easter.

Přeji všem lidem všech náboženství a denominací požehnané Velikonoce.

https://www.youtube.com/watch?v=ctDKoP7J_b4

 

Milí spoluobčané, pan kardinál Dominik Duka mne požádal o vystoupení při příležitosti velikonočních svátků. Rád jsem mu vyhověl.

Dnes nebudu mluvit o ekonomice, nebudu mluvit o politice, a dokonce ani o koronaviru. Budu mluvit o naději, protože Velikonoce jsou poselstvím naděje. Jsou příběhem zmrtvýchvstání a vzkříšení a jsou také návratem jara.

Naše společnost samozřejmě není mrtvá. Ale je zraněná a my všichni bychom ji měli uzdravit. Nemůžeme ji uzdravit nenávistí, která se někdy objevuje na sociálních sítích. Ale můžeme ji uzdravit přátelstvím, láskou, vzájemnou sympatií, solidaritou a sounáležitostí.

A právě proto bych vás chtěl poprosit: „Mějme lásku vůči dětem, kteří jsou naší budoucností. Mějme lásku vůči nám, starým lidem, vzhledem k tomu, že už vzpomínáme na naši minulost a úcta k naší minulosti je součástí našeho povědomí.

Kdysi jsem navštívil Kralice. A tam je památník tamní bible Kralické, a ten památník je ve tvaru rozevřené knihy. A na něm jsou pouze tři slova: „Bůh Láska jest“.

A proto bych vám všem chtěl popřát víru, naději a lásku.

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/prezident-milos-zeman-projev-koronavirus-velikonoce.A200411_091402_domaci_knn

Přiznávám, že mne svou řečí Miloš Zeman příjemně překvapil. A také, že mne upřímně mrzelo, že jsem předtím shlédla jeho rozhovor na TV Prima, který mi toto příjemné překvapení lehce zkalil.

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/prezident-milos-zeman-projev-koronavirus-velikonoce.A200411_091402_domaci_knn

Ale to je kapitola sama pro sebe, tu ještě nemám zpracovanou.

 

 

Příjemně, ač diametrálně odlišně než jindy, strávené Velikonce, dnes konkrétně Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, vám všem z celého srdce přeji i já.

Loading

Subscribe
Upozornit na
guest

13 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Niké Pácová
Niké Pácová
4 let před

Milá Dášo, jsem ráda, že jste článek na Idnesu zveřejnila. Není podstatné, že se Vám diskuse pod článkem nelíbí. Důležité je, že si článek mohlo přečíst spousta jiných lidí, kteří se do diskuse vůbec nezapojují. To, že tam ta zoufalá partička stále se opakujících zastánců dřívějších pořádků píše co píše
je také dobře. Alespoň si každý může udělat obrázek sám.
Píšete skvěle, pište dál a pamatujte, že nemusíte vždy na všechny komentáře odpovídat. Některé za to opravdu nestojí

Niké Pácová
Niké Pácová
4 let před

Kašlete na prudiče, není čeho litovat, naopak si řekněte, že tento článek si přečetli ti, kteří chtěli a něco jim to třeba dalo. Prudiči vždy jen člověku berou, co sami nemají.
Ohání se morálkou, slušností a přitom ani neznají významy těchto slov. A ten písemný projev umíte zhodnotit lépe, než já 🙂
Já děkuji Vám

marek valiček
4 let před

Daso, ahoj, tento text jsi stahla sama z iDnesu? rad bych to vedel, protoze mam za to, ze precist by jej melo co nejvice lidi. je vynikajici

Marek
Marek
4 let před
Reply to  marek valiček

V tom má Marek naprostou pravdu.

marek valiček
4 let před

Daso, vrat to a diskuzi nech otevrenou – diskuze je skvelym sitem a pro mnohe i zrcadlem
a je treba, aby se lide podivali do zrcadla a prestali jen snit, nebo hloupe reagovat

Niké Pácová
Niké Pácová
4 let před

Dobrý den Dášo, děkuji za opakované zveřejnění článku. Měl by si jej každý přečíst. Myslím, že právě na těchto projevech je dobře vidět rozdíl, jak to kdo myslí a hlavně také jak celou dobu svůj úřad vykonává. Děsí mne představa dalšího směřování naší země, obzvlášť když na Idnes a i jinde čtu některé komentáře. Vím, že v reálu je to jiné a lidé si uvědomují, že je něco špatně. Jen mám strach, kolik z nich se rozhodne podle vlastního rozumu a nepodlehne zase jen slibům lhářů

Tomáš Vodvářka
Admin
4 let před

Je to těžké, pokud lze vůbec srovnat de facto nesrovnatelné. Na jedné straně aristokratka, vychovaná ke službě národu a celý život to potvrzující, plná noblesy a přirozené úcty. Na straně druhé člověk plný zášti a nevůle, jedinec, jehož život končí v negaci, o které on dobře ví a kterou si užívá. Zvláštní člověk……

Tomáš Flaška
4 let před

Já už našemu moudrému a láskyplnému panu prezidentovi nevěřím ani slovo.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial