Manželské toccaty a fugy – muž sám doma

Myslím, že ten, kdo je ženatý déle než 2-3 roky při zjištění skutečnosti, že se žena vzdálí na několik dní mimo domov, pocítí bušení srdce, jež však není dáno trudným steskem, ale náhlým uvědoměním si šancí dělat cosi, co za běžného stavu přítomnosti manželky prostě nejde

O historické paměti

Definice tohoto pojmu je dle Wikipedie paměť jedince, jež se definuje jako fenomén, pro jehož charakter je podstatné sociální prostředí (např. rodina, náboženská skupina nebo i národ). Jedinec se pak ztotožňuje s událostmi, osobnostmi atd., které za důležité považuje skupina, resp. i národ atd., ke kterým patří. Jedinec však nadhodnocuje význam.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial