Vratislav Mynář nad JIP, nad lékaře, nadevše

Dne 14.10.2021 se v médiích objevily dvě zprávy. Ta první oznamovala, že předseda Parlamentu navštívil v doprovodu kancléře Mynáře hlavu státu, jež je nyní na Jednotce intensivní péče ÚVN. Ta druhá (zde) pak oznámení, že se tak dělo bez vědomí ošetřujícího lékaře.

Kdy se dozvíme, že prezident zemřel aneb věci veřejné a neveřejné

V časech feudálních a v dobách bolševismu bývala ta prodleva i několik dní. Posléze, když se u nás v bolestech rodil princip svobodného přístupu k informacím, jsme však o zažívacím traktu prezidenta věděli více než o tom vlastním.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial