Koncentrák Buchenwald XI: Heftlink

Vězeňská hantýrka svědčí o pestrosti českého jazyka. Dává nám rovněž docela dobrou představu o personální struktuře a hierarchii koncentračního tábora.

Čechy v Buchenwaldu ani nenapadlo se oslovovat mukle nebo tak o sobě mluvit. Zato používali výraz heftlink. Jde o převzaté slovo z němčiny, ve které Häftling znamená vězeň. Takové označení zadržených v koncentračních táborech se dnes skoro nepoužívá. I když třeba před dvěma lety Česká televize vysílala dokument s názvem HEFTLINK Josef Čapek. Český malíř a spisovatel strávil v Buchenwaldu dva a půl roku, než 25.02.1945 zemřel na skvrnitý tyfus v koncentračním táboře Bergen-Belsen. Heftlinci pojmenovali všechny Němce heldi. Held, znamená německy hrdina, ale v podání vězňů šlo o ironii.  Táboru se říkalo lágr. Slovo tvořilo základ pro označení řady funkcí. V řadě případů šlo o různé zkomoleniny, většinou z německého jazyka. Tak například táborový starší – lágrälteste, lékař – lágrarc, velitel tábora (v příslušný den) – lágrkomandant.

Mezi heftlinky se nacházela spousta výrazných osobností veřejného života z okupovaných zemí. Přestože byli z různých politických stran a proudů, mezi sebou se nehádali. Situace se měnila s blížícím se koncem války, kdy mezi nimi začaly narůstat rozpory. 

Fotografie některých vězňů koncentračního tábora Buchenwald naleznete na Wikimedia Commons na následujícím odkazu:

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Prisoners_of_Buchenwald_concentration_camp

Vězni žili na bloku a ten měl svého staršího, který za jeho chod odpovídal. Německy Blockälteste, Češi říkali blokan nebo blokař. Světnici, Stube, se říkalo štuba, takže starším světnice byl štuban. Kdo onemocněl, hlásil se na revír, do nemocnice. Polévka, gute deutsche Suppe, se považovala za žrádlo pro prasata a tak ji vězni pojmenovali zupou či ajntopfem. Vězení heftlinci označili jako bunkr. Esesáci, ať už důstojníci nebo poddůstojníci, měli přezdívku šára. Ochranná vazba pak šuchaft, z německého Schutzhaft. Pro dozorce SS byl nesmírně důležitý systém kápů. Kápo, jako dohlížející vězeň, odpovídal za několik bloků nebo různá svěřená pracovní komanda. Na všechny kápy dohlížel nejvyšší, tzv. oberkápo. Kápo musel být všude, kde svoji práci nestíhali dozorci. Organizoval a odpovídal za všechno, SS jen vydávalo úkoly a kontrolovalo.

Dokument HEFTLINK Josef Čapek, Zdroj: iVysílání České televize, odkaz:

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10442280575-heftlink-josef-capek/

Počet vězňů v táboře velmi kolísal. Na začátku jich měl 12 000, v roce 1945 jich bylo dokonce 86 000. V průměru šlo asi o padesát tisíc vězňů, což je na tábor obrovský počet lidí. Vlastně malé město. Pro představu: podobný počet obyvatel mají dnes Karlovy Vary, Teplice, Jihlava nebo Děčín. Z toho je jasné, že nejen spousta lidí, ale i samotná rozloha tábora byl problém. Najít cokoliv, například ukradenou věc z dílny, muselo být neřešitelné. Aby mohl lágr fungovat, probíhal v něm ohromující počet činností. Kuchyně, sklady oblečení, údržba, prasečinec, zahrada, prádelna a mnohé další. Bez propracované hierarchie by SS potřebovalo několikanásobný počet dozorců a ostrahy. Proto část práce šárů přebírali kápové, blokaři nebo štuby a nejen ti. Buchenwald měl dokonce svoji táborovou policii složenou z vězňů – kriminálníků.

V prostředí, kde mohu umřít, protože si sundám pozdě čepici anebo mě zmlátí za pohled na frivolní ženu velitele tábora. Získat lepší jídlo, ubytování, šaty, lístek do nevěstince nebo šanci na propustku domů. Dostat šanci přežít. Vím, co je správné a jak bych se měl zachovat. Přesto. Nepodlehnu? Neuzavřu smlouvu s ďáblem?

Fotografie některých členů personálu koncentračního tábora Buchenwald naleznete na Wikimedia Commons na následujícím odkazu:

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Buchenwald_concentration_camp_personnel  

Jak zajistit, aby heftlinci, kteří byli násilím vrženi do koncentráku, pro dozorce pracovali? Aby jim byli loajální, donášeli, odhalovali vzpoury a dokonce spoluvězně mlátili? Dvě věci v lidských životech fungují vždy. Jakékoliv postavení v hierarchii tábora znamenalo mít moc a peníze nahradily výhody. Čeští heftlinci vězeňským funkcionářům říkali prominenti nebo honorace. K prominentům nepatřili jen kriminálníci. Ta nejdůležitější místa na velitelství obsazovali političtí vězni. V Buchenwaldu hlavně němečtí antifašisté a komunisté. Naštěstí ne všem prominentům moc zamotala hlavu a byli tací, kteří dokázali riskovat svůj život, přestože nemuseli. Spousta jich napodobovala šáry, používala bič a štvala na druhé psy. Existovali však i dobří a stateční lidé, kteří dokázali zachránit tisíce životů. Byla jich menšina. Přesto by nás mělo zahřát u srdce pokaždé, když se najde člověk, v kterém zvítězí dobro a dokáže se postavit zlu.

Příště: Koncentrák Buchenwald XII: Každému, co jeho jest

Psáno pro iDNES.cz v roce 2018

Autor není historik. Možné chyby nebo nepřesnosti nebyly způsobeny úmyslně, ale neznalostí, neobratností nebo chybami ve zdrojích. Pokud budete mít jakékoliv pochybnosti, napište svůj názor prosím do diskuze.

Předchozí články série najdete na Blogosféře nebo iDNES.cz:

Koncentrák Buchenwald I: Oběšencův strom

Koncentrák Buchenwald II: Místo zla

Koncentrák Buchenwald III: Smrtihlav Karl Otto Koch

Koncentrák Buchenwald IV: Čarodějnice Ilse Kochová

Koncentrák Buchenwald V: Vězněm v dobré společnosti

Koncentrák Buchenwald VI: Milující vrazi z SS

Koncentrák Buchenwald VII: Transporty utrpení

Koncentrák Buchenwald VIII: Přijmout a zlomit

Koncentrák Buchenwald IX: Místo ponížení

Koncentrák Buchenwald X: Mučení

Americký historik Flint Whitlock a jeho knihy:

Buchenwald: Peklo na kopečku, rok vydání 2013

Buchenwaldské bestie: Karl a Ilse Kochovi a lampy se stínítkem z lidské kůže, rok vydání 2015

Přežil jsem Buchenwald: Moje osobní cesta peklem, rok vydání 2016

V drápech bestie, rok vydání 2010, autor Jan Hajšman, český novinář a vězeň

Wikipedie, otevřená encyklopedie

Muzeum koncentračních táborů Buchenwald a Mittelbau-Dora

https://www.buchenwald.de/en/171/

Fotografie a videa:

Wikimedia Commons, Wikipedie, otevřená encyklopedie, YouTube.cz, není-li uveden jiný zdroj nebo odkaz

Náhledový obrázek:

Pixabay.com

Loading

Subscribe
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial