8. Kostel svatého Jana Nepomuckého, Stará Bělá

Původní dřevěný kostel sv. Mikuláše.

Kostel svatého Jana Nepomuckého ve Staré Bělé.

Socha svatého Jana Nepomuckého.

Západní průčelí s hlavním vchodem.
Svatý Cyril.
Svatý Metoděj.
Znak Olomoucké kapituly nad vchodem.
Patrová sakristie se slunečními hodinami.
Interiér mariánské kaple s oltářní sochou Panny Marie Lurdské.
Sousoší Pieta s připomínkou jmen občanů Staré Bělé, padlých v první světové válce.
Varhany v hlavní chrámové lodi.
Celkový pohled.
Sochy Jana Bosca a svatého Františka z Assisi.
Křtitelnice a socha sv. Antonína Paduánského.
Kazatelna.
Svatá Korona – poprava roztržením palmami.
Antonín Theodor, hrabě Colloredo-Waldsee, arcibiskup olomoucký.
Autentický kočár Jeho Arcibiskupské Eminence, se kterým přijel do Staré Bělé; dnes součást sbírky kočárů na zámku v Čechách pod Kosířem.
Páter Fabián Gregárek ve svém prvním automobilu.

Jezdíte obdivovat sakrální baroko do Rakouska, Německa nebo do Itálie? Pak byste rozhodně měli zajet i do Staré Bělé, ten kostel za to rozhodně stojí…

Existence farnosti ve Staré Bělé je doložena již k roku 1506. Od roku 1624 byla obec střediskem farnosti i pro Novou Bělou, Proskovice, Výškovice a o něco později i Krmelín. Původně zde stával dřevěný kostel sv. Mikuláše, a to v místě dnešního hřbitova. Časem kostel zchátral – již z doby kolem roku 1770 se dochoval zápis, že „neděle a slavné svátky slaví se tu s možným nebezpečím života“, protože ze stropu padaly kusy dřeva. Pro celkovou zchátralost byl kostel sv. Mikuláše v roce 1790 stržen.

Stavba nového chrámu Páně započala již v 60. letech, a to na místě starého hřbitova. Práce financovala olomoucká kapitula. Tehdejší starobělský farář Josef Komínek, rodák z Příbora, povolal svého krajana, stavitelského mistra Václava Roehricha, aby jednolodní stavbu s věží a sakristií provedl. Kostel byl postaven z pálených cihel zvaných „české placle“ a jeho vnitřní prostor byl shora uzavřen valenou klenbou na pásech. Současně byla vystavěna i nová budova fary a kolem kostela zřízen hřbitov, na kterém se pohřbívalo až do poloviny 19. století.

Kostel sv. Jana Nepomuckého je jednolodní pozdně barokní architektura obdélného půdorysu s mírně ustupujícím kněžištěm a polokruhovým závěrem, s přistavěnou dvoupodlažní sakristií při jižní straně kněžiště a novodobou kaplí při severní straně lodi. Kostel je poměrně velký – délka chrámové lodi je 28,45 m, šířka 14,07 m a výška 14,86 m. Stavbě dominuje 37 m vysoká hranolová věž s hodinami a pozdně barokní polygonální helmicí. Uprostřed západní fasády se nacházejí niky, ve kterých jsou umístěny plastiky svatých Cyrila a Metoděje, a nad vchodem je výklenek, ve kterém je umístěn kamenný znak Olomoucké kapituly. Na opačné straně kostela, viditelné z Blanické ulice, je výklenek se sochou patrona kostela – sv. Jana Nepomuckého. K jižní straně kněžiště byla dodatečně přistavěna dvoupatrová sakristie, na jejíž fasádě jsou sluneční hodiny, a k severní straně kostela byla na začátku 20. stol přistavěna kaple, jejíž vnější vzhled je přizpůsoben vzhledu hlavní lodě.

Když v březnu 1792 nastoupil do Staré Bělé nový farář Josef Steiner, nebyla stavba ještě ani zdaleka dokončena. V roce 1793 byl nový kostel vybílen a musela být rovněž opravena trhlina uprostřed klenby, a to směsí vápna, smíchaného se zvířecími chlupy. A když byl kostel konečně dokončen, zase zdržení: Zemřel světící biskup a muselo se čekat na jmenování jeho nástupce, který kostel vysvětí. Ale konečně nastala ta sláva! Ve dnech 13. a 14. června 1801 byl kostel slavnostně vysvěcen světícím biskupem hrabětem Kolovratem. Naproti do Moravské Ostravy mu tehdy vyjelo 188 selských jezdců ze Staré Bělé, kteří ho společně s 80 moravskoostravskými jezdci doprovodili až k novostavbě. Tam byl biskup uvítán farářem Steinerem, doprovázeným 25 vojáky a velkým průvodem farníků s hudbou. Během obřadu svěcení byly do oltáře uloženy ostatky svatého Urbana, svatého Vitalise a svaté Korony – s ohledem na aktuální situaci mi dovolte malou odbočku o této světici: Korona byla mladá žena, provdaná za Viktora, římského vojáka ze Sieny. Oba byli členy rané křesťanské komunity a oba byli v roce 177 n.l. popraveni: Viktor, později také svatořečený, byl sťat mečem, ale Korona byla popravena mimořádně krutým způsobem – její tělo bylo uvázáno uprostřed dvou ohnutých palem, po jejich uvolnění bylo obrovskou sílou roztržené… Svatá Korona chrání nejen před epidemiemi a nepříznivým počasím, ale je také symbolem vytrvalosti ve víře a patronkou dobré investice, lovců pokladů a hráčů loterií. Její svátek připadá na 14. května.

S farářem Josefem Steinerem se pojí ještě jedna významná událost, jejíž datum se mi ale, bohužel, nepodařilo dohledat: Při cestě z Hukvald do polského města Kietrz, které tehdy spadalo pod olomouckou arcidiecézi, se ve Staré Bělé zastavil na noc olomoucký arcibiskup Antonín Theodor, hrabě Colloredo-Waldsee, s početným doprovodem. Arcibiskup a nejvýznamnější hodnostáři z jeho výpravy byli pohoštěni a ubytováni na zdejší faře. Protože to ale byl pátek, den půstu, vyžádal si páter Steiner u Jeho Arcibiskupské Excelence dispens, tedy souhlas s porušením půstu a podáváním masitých pokrmů, aby mohl vzácné hosty jak se patří uctít. Na důkaz spokojenosti s večeří nechal arcibiskup páteru Steinerovi vyplatit 108 zlatých rýnských, což byla obrovská suma…

Když farář Steiner 28. července 1811 zemřel, připadl jeho nástupci v úřadě Josefu Schoenymu úkol vybavit vnitřek kostela, ale finance určené pro stavbu kostela byly již zcela vyčerpány. V roce 1819 byl postaven hlavní oltář, v roce 1826 dva oltáře boční, pak kazatelna, křtitelnice a varhany. Obrazy na bočních oltářích byly dílem malíře Ignatze Bergera z Nového Jičína, tvůrcem křtitelnice a kazatelny byl mistr Karel Kastner z Opavy. V letech 1900 – 1903 byla ke kostelu přistavěna již zmíněná kaple.

V té době zastával úřad faráře páter Fabián Gregárek, slavná postava a skutečný Weltmann, tedy světák, jak se tehdy říkalo. Byl to sportovec, který aktivně bruslil, plaval, lyžoval, jezdil na koni a na kole, ale zároveň byl nadšen veškerým technickým pokrokem, takže v roce 1907 byl jedním z prvních majitelů osobního automobilu Laurin & Klement na Ostravsku (některé prameny říkají, že byl úplně prvním), v roce 1911 byl na faře instalován první telefonní přístroj v obci a v roce 1926 první rádiopřijímač. Páter Gregárek, po němž je pojmenována i jedna starobělská ulice, zemřel v roce 1955 pár týdnů před svými 94. narozeninami jako nejstarší duchovní v diecézi…

Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Staré Bělé je jedna z mála staveb z přelomu 18. a 19. století v ostravském regionu, které svébytným způsobem dokázaly spojit prvky pozdního baroka (rokoka) s prvky selského baroka. Na rozdíl od jiných chrámových staveb se tato památka dochovala v nezměněné původní podobě až do dnešní doby a rozhodně stojí za návštěvu.Zdroj:
Informační tabule a webové stránky farnosti Stará Bělá
Ostravské svatostánky, M. Juřica, 2006

Subscribe
Upozornit na
guest

1 Komentář
Inline Feedbacks
View all comments
Tomáš Vodvářka
Admin
2 let před

Tato monumentální stavba má ještě jednu Petrem nezmiňovanou významnou událost. V prosinci 1959 tam byl pokřtěn jistý Tomáš Vodvářka, administrátor tohoto blogu.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial