Vládními usneseními k povznesení lidstva

Co myslíte, bylo by dobře, kdyby vláda všechno vyhlašovala vždy tak srozumitelně, přesně a jednoduše, že by to všichni ihned pochopili a nikoho ani na vteřinu nenapadlo popřemýšlet, zda náhodou nebyla právě vyhlášena úplná volovina?

Nebylo! To by naopak bylo úplně špatně. Člověk má přeci mozek k tomu, aby přemýšlel. Pokud nepřemýšlí, tak degeneruje. Ergo kladívko, v zájmu rozvoje lidstva je nanejvýš žádoucí, aby vláda vyhlašovala svá nařízení tak nesrozumitelně, zmateně a komplikovaně, aby to nikdo nepochopil.

Každý občan opatřený mozkem tím obdrží šanci popřemýšlet. Drtivá většina občanů přemýšlením dokáže dospět k úplné volovině, ale na druhé straně spousta úplných volovin přinesla lidstvu kolikrát až nečekaný užitek. Kde by dnes bylo lidstvo, kdyby kupříkladu jednoho chlupatého prapředka kdysi dávno nenapadlo spadnout se stromu a nemožně se motat po zemi?

Mozek se prostě musí trénovat, ustavičně nutit k úsilí. Ukážeme si to třeba na tomto kousíčku vládního usnesení:

S účinností ode dne 13. dubna 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 10. dubna 2021, č.j. MZDR 14601/2021-2/MIN/KAN, a to tak, že v čl. I bod 16 zní:

„16. zakazují spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, s účastí přesahující ve stejný čas 2 osoby, není-li v tomto mimořádném opatření stanoveno jinak a s výjimkou účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, kterých se v případě vnitřních i vnějších prostor může účastnit nejvýše 15 osob; tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, a na shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů; Ministerstvo zdravotnictví je oprávněno stanovit závazné hygienicko-epidemiologické podmínky pro hromadné akce jinak tímto mimořádným opatření zakázané, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných konat, a to zejména jedná-li se o akce v důležitém státním zájmu nebo významná sportovní utkání nebo soutěže,“ (zdroj: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/omezeni-shromazdovani-0375.pdf).

To je záhul na bednu, co? Hned mi připadá, že mám mozek o něco větší, než před týdnem! A to jen proto, že jsem se nad vládním usnesením jal přemýšlet a dokonce přišel na úplnou volovinu, totiž sesmolit tuhle „úvahu“.

Jen tak bokem: větší mozek ještě nutně neznamená, že je člověk chytřejši. Jak známo, dosud největší respektive nejtěžší zvážený lidský mozek patřil jistému choromyslnému epileptikovi.

Nuže, lidstvo, že už se povznášíš trochu lépe, není-liž pravda?

Loading

Subscribe
Upozornit na
guest

1 Komentář
Inline Feedbacks
View all comments
Tomáš Vodvářka
Admin
3 let před

Jára Cimrman by to lépe nenapsal. Asi se dneska sám na náměstí začnu srocovat.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial