Ano, svět je rozdělen, už od Kaina a Abela

Svět je rozdělen na jednající podle Boží vůle a na svévolníky. Ti druzí jsou ve vzpouře proti Bohu a nejraději by Boha „strhli z nebes na zem“.

Kain je „prototyp“ svévolníků, kteří místo naplňovat vůli Boží prosazují svou vůli. Z Bible víme, že jeho činy byly zlé. Měl obětovat také ovečku jako jeho bratr Abel, ale obětoval svévolně něco ze zemědělských plodin. Možná kalkuloval, že ho taková oběť přijde levněji, nevíme. Co víme jistě, že byl prvním vrahem, zbabělým lhářem, který se neuměl ovládat.

Když už nějakému politikovi dojdou myšlenky, napadá často soupeře obviněním, že „rozděluje společnost“. Většinou mají ti chudáci pravdu, protože každá společnost je rozdělena. Ne však až od francouzské revoluce, kde jedni seděli v lavicích vlevo a opozice vpravo.

Rozdělená je i Církev, to celosvětové společenství vyznavačů Pána Ježíše Krista. Podle Matoušova evangelia obrazně na ovce a kozly, i když dnes nevíme, kdo kam patří. Bezbranné ovce postaví až na posledním soudu Spasitel „na pravici“, a „kozly na levici“. Kozlové budou zlořečeni a odsouzeni. (Mat. 24, 41)

Pro naprostou většinu levicových vlád jsou věřící občané v pozici „nepřátel státu“. Stejnou pozici jim přisuzují všechny totalitní režimy, jejichž „vůdcové“ si hrají na bohy a pravého Boha považují za svého nebezpečného konkurenta, jak to vidíme na křiklavém příkladu v Severní Koreji.

V Lisabonské smlouvě z roku 2009 socialisté vypustili zmínku o tom, že Evropa stojí na židovsko-křesťanských základech. Tím se šéfové EU připravují o požehnání a ženou se do zlořečení jako Kain. Po volebním vítězství Donalda Trumpa v USA a Netanjahua v Izraeli se levice přestala ovládat a dala průchod své nenávisti, trvající dodnes.

Domnívám se, že není pochyb o tom, kdo stojí v pozadí za všemi destruktivními živly a násilnostmi v USA. Levičáci měli slogan „čím hůř, tím líp.“ Tak silně touží po převzetí moci, že podrývají samé základy Spojených států. Slepě ustupují zuřivosti černošských gangů a levicových aktivistů.

Možná se dočkáme tvrzení, že „USA vybudovali černoši“, jak to tvrdí někteří muslimové, že Německo „vybudovali po válce Turci.“

Zdroj: https://orlik.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=753813

Subscribe
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial