Manželství homosexuálů ?

Naše republika má problém. Netýká se covidu, deficitu státních financí, hrozícího kolapsu důchodového systému a podobných podružností. Řešíme zcela zásadní věc.

Na rozdíl od výše uvedených problémů má každý hned jasno. Jde o zánik „tradiční“ rodiny a nastolení nadvlády homosexuálů, jak o tom koneckonců hovořil probošt Petr Piťha ve své již legendární homilii v katedrále. Mám i osobní vzpomínku na současného primase Dominika Duku, který v katedrále v Ostravě před lety definoval ideální rodinu tak, že je otec živitel a jediný zdroj příjmů a matce je určen prostor pro plození a výchovu dětí, který je jejím zásadním a hlavním úkolem a tím pádem bez možnosti vlastní profesní seberealizace.

Pokud bychom jeho  (a nejspíše i mnoha dalších)  představu o tradiční rodině aplikovali na dnešní poměry, byli bychom překvapeni, jak málo je oněch tradičních rodin. Lze jen odhadovat, kolik vztahů je tzv. „na hromádce“, kolik mužů má vedle své manželky ještě další „bokovku“, k níž se chodí realizovat od nudného manželského života, atd. Kolik je matek samoživitelek, které jejich manžel a otec, jenž založil „tradiční rodinu“, nechal být a odporoučel se jinam, či lépe řečeno k jiné. Je samozřejmě fajn, když jsou dva lidé opačného pohlaví schopni prožít celý svůj život vedle sebe a vychovat děti, ale soudím, že tyto páry nepřevažují. Navíc ženy dnes chtějí cosi více, než být jen inkubátorem a výchovným prvkem. Jistě jsou i otcové, kteří se rádi vzdají oné „vůdčí“ role a budou se věnovat výchově dítěte.

Svět se mění. Je to jen sto let, kdy u nás ženy získaly volební právo. Umím si docela dobře představit tehdejší diskuse mezi zastánci a odpůrci tohoto práva. Jistě ze strany odpůrců padala ostrá slova o tom, že žena přece nemůže volit, anžto má jiný mozek, jiné uvažování, nedostatek informací apod. Pokud by dnes někdo argumentoval podobným způsobem, byl by považován – právem – za rozumu mdlého. Farářka před 100 lety? Naprostý nesmysl, Sodoma – Gomora. Dnes však některé církve mají v tomto ohledu genderovou paritu. A svět se nezbořil, možná právě naopak ženský prvek přinese cosi nového, co komunitu obohatí.

Homosexuálové jsou lidé jako my. Mají jediný rozdíl a to přitažlivost pro stejné pohlaví. Není to nemoc, jak se mylně ještě někteří domnívají, ani zvrhlost, jak míní jiní. Mají jen odlišnou sexuální orientaci, tedy stejnou touhu po pohlavním životě, jako mají heterosexuálové po pohlaví opačném. Ještě za socialismu šlo u nás o trestný čin, v některých zaostalých zemích se za to jedinci odsuzují k smrti. Jsem rád, že naše země patří do té části světa, kde tito lidé nejsou ostrakizováni.

Jak hetero, tak i homosexuálové jistě touží po pevném vztahu, který by jim přinesl zázemí, nutné k životu. Nepochybně i oni touží po dětech, což jim není přirozeně umožněno. Jejich snaha o společenskou rovnoprávnost je pochopitelná. Pokud jde o pevný svazek, je touha o tom být na stejné úrovni jako ostatní lidé logická. A jsem si jist, že v pevném svazku je prostor i pro výchovu dětí, kterým tam bude jistě lépe, než v různých ústavech sociální péče, případně v rozvrácených „tradičních“ rodinách, kde se o děti konají buď nechutné tahanice, nebo naopak vládne absolutní nezájem.

Jsme na začátku. Třeba za sto let se budou naši potomci dívat na nás stejně, jako my na ty, co upírali ženám volební právo.

 

Subscribe
Upozornit na
guest

11 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Vladimír T. Gottwald
3 let před

Pro mne je, milej člověče Tome, poněkud problematické nahlížení na roli institutu manželství v současné době, Před tisíciletími se tento konstrukt vyvinul k naplnění starozákonního poselství (Berešit,1,28: Ploďte se a množte se!) coby veřejná institucionalizace vztahu, jehož účelem je zabezpečit reprodukci. Tedy institut definující pro tento vztah potřebné postavení v komunitě a determinující podmínky k snížení potenciálních rizik. Proto bylo zcela logické, že manželství bylo definováno jako svazek osob odlišného biologického pohlaví (jiný svazek by svou primární reprodukční úlohu sehrát nemohl), limity věkové (vzhledem k vyzrálosti biologické i mentální) a omezení stupně biologické příbuznosti (snižující riziko genetického zatížení dědičnými mutacemi) ad.… Číst vice »

Last edited 3 let před by Vladimír T. Gottwald
Vladimír T. Gottwald
3 let před

To rozporovat nehodlám. Jenomže já psal o něčem úplně jiném. A i manželství polygamická, polyandrická, paralelní a skupinová onomu primárnímu společenskému účelu, pro který byl institut manželství konstituován, přece odpovídala (a tyto formy tuším, z rozličných příčin, ostatně někde fungují podnes). Pročež takovým formám manželství nemusím být sám nakloněn, ale respektují, že společenský účel plní. – Na rozdíl od uspokojování individuálních subjektivních přání.

Last edited 3 let před by Vladimír T. Gottwald
Hana
Hana
3 let před

Ve svém textu jste zmínil vše podstatné k tématu, co bych mohla klidně podepsat.😊

Bohunka
3 let před

Souhlasím s tvým článkem. I s manželstvím i s výchovou děti. Nemam problém, dnešní rodiny už zcela jiné než před sto lety. Spíš bych resila ve sněmovně „zbytečné“ sociální dávky, „podporu“ porodnosti apod.

Vlasta Fišrová
Vlasta Fišrová
3 let před

Milý Tome, lépe bych to neřekla. Takže jen žasnu, co je kolem toho za „tanečky“. Tomio málem z okna vyskočil… a vzbuzuje tím legraci anebo povzdech, jak se projevují nevyřešená dětská traumata. Škoda, že nepracujeme více s naší psychikou. Abychom věděli, z čeho všeho tyto odsudky pramení.

Adéla Vodvářková
Admin
3 let před

Přesně. Sledovat rozpravu ve Sněmovně k tomuhle zákonu vyžadovalo fakt silný žaludek. Obvykle se snažím v ideologických sporech chápat argumenty obou stran, ale tady jsou prostě všechny argumenty protistrany dost rozpačité. Bělobrádek řekl, že by mohlo dojít k tomu, že budou uzavírat manželství např. dva heterosexuální muži za účelem dosažení nějakých blíže nespecifikovaných výhod. To je hodně kreativní myšlenka, škoda, že to dál nerozvedl.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial