Jak poznám, že skutečně miluji?

Dnes začnu jedním z nejznámějších textů Nového zákona, který ale vychází ze Starého zákona. Ježíš v něm rozmlouvá s mužem, který hledal smysl života a chtěl mít jistotu, že jde správným směrem. Ptá se proto Ježíše: „Mistře, které přikázání v zákoně je největší?“ Ježíš mu řekl: „`Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou…

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial