7. Kaplička v Mitrovicích

A když už jsem byl v Hrabové, zajel jsem se podívat i na kapličku, jejíž červenou věžičku a zelenou kupoli s křížkem jsem léta vídal po pravé straně Místecké výpadovky při cestě do Ostravy.

Katastrálně je to území městského obvodu Nová Bělá, takže jsme stále v Ostravě, ale blízko je to i do Paskova nebo do Hrabové, zejména poté, co historické území Mitrovic přeťal násep dálnice z Ostravy do Frýdku-Místku. Vesnice Mitrovice vznikla ve druhé polovině 18. století, při sčítání v roce 1830 měla 24 domů a 173 obyvatel. V roce 1850 se stala osadou obce Nová Bělá, v roce 1945 s ní stavebně splynula a v roce 1952 byl zrušen název Mitrovice, ačkoliv, samozřejmě, v paměti místních obyvatel zůstává stále… Obec Nová Bělá byla v roce 1941 připojena k Moravské Ostravě, ale v roce 1954 se na dvacet let osamostatnila a opětovnou součástí Ostravy se stala až od 1. ledna 1975.

Ale pojďme ke kapličce… Původní menší kaple zde byla postavena zřejmě v 18. století, a to na připomínku místa vraždy. Podle jedné verze tudy projížděl cestou ze Zábřehu do Místku sedlák na koni a v brašně pod sedlem vezl větší obnos peněz. Na tomto místě jej z koně srazil a zabil lupič, ale kůň i s penězi utekl a doběhl domů. Kapličku pak nechala postavit manželka zavražděného sedláka. Podle jiné verze byl scénář velmi podobný, ale přepadeným měl být úředník paskovského panství a donátorkou kapličky paskovská hraběnka.

Kaplička, kterou zde vidíme dnes, byla postavena v letech 1927 – 1928 ze sbírky mezi občany Mitrovic a Paskova, celkové náklady činily 6.765,- K. Kaplička byla slavnostně vysvěcena v neděli 5. srpna 1928 za velkého zájmu lidí nejen z Mitrovic, ale i z Paskova a Hrabové, kteří přišli v průvodech s hudbou a družičkami.

Kaple byla údajně zasvěcena svatému Dismasovi, jednomu ze dvou lotrů, ukřižovaných spolu s Ježíšem Kristem. Dismas byl ukřižován po Kristově pravici a je uváděn jako „dobrý lotr“, na rozdíl od muže po levici. Dvojici lotrů ukřižovaných s Ježíšem bez uvedení jmen zmiňuje Evangelium podle Lukáše takto: Při ukřižování se lotr po levici rouhal a řekl Ježíšovi: „To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!“ Lotr po pravici však řekl: „Ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen k stejnému trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal.“ Poté řekl: „Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království.“ Ježíš mu odpověděl: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“
A tak se dobrý lotr stal svatým Dismasem…

Zasvěcení svatému Dismasovi ale dnes už nic nepřipomíná, je to prostě kaplička, u které novobělští každý rok pořádají májovou mši svatou, a zajímavá zastávka na cyklovýletu z Hrabové do Paskova nebo do Nové Bělé.

Subscribe
Upozornit na
guest

2 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Vladimír T. Gottwald
3 let před

Tolik je na světě míst, kde jsem nikdy nebyl a stihnout to nemůžu… Tak díky i Vám petře, že na ně mohu nakouknout třeba Vašima očima a objektivem. 😉

Tomáš Vodvářka
Admin
3 let před

Děkuji, pěkný cíl na kole kousek od kostela v Hrabové…

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial