Nejen o omluvě komunitě LGBTQI+

Anglikánská církev zveřejnila 20. 1. 2023 na svém webu článek „Living in Love and Faith“ obsahující několik klíčových sdělení týkajících se vztahu k lidem s menšinovou sexuální orientací.

Jádrem článku je informace o pastýřském listu biskupů této církve, jehož obsah okamžitě převzaly světové agentury, které za zprávu č. 1 považují omluvu Anglikánské církve členům komunity LGBTQI+, ať už patří do Anglikánského společenství, nebo žijí mimo něj.

OMLUVA

Biskupové uvádějí, že se omlouvají za způsob, jakým jejich církev s lidmi LGBTQI+ zacházela, přiznávají, že jim je hluboce líto co se dělo v období, kdy byli odmítáni a vylučováni včetně těch, které milují. Činí pokání za to, že museli čelit v církvích společenství nepřátelským a homofobním reakcím, což bylo ostudné. Přiznávají: „Nemilovali jsme vás tak, jak vás miluje Bůh, a to je velice špatné. Veřejně a jasně prohlašujeme, že LBTQI+ lidé jsou vítaní a vážení: všichni jsme Božími dětmi.

Dlužno dodat, že pastýřský list byl vydán jako součást šest let trvajícího vnitrocírkevního procesu, který zahrnuje obsáhlé diskuse týkající se otázek sexuality, přičemž výstupy z něj budou předloženy Generálnímu synodu církve, který se sejde začátkem února 2023.

MANŽELSTVÍ: 1 MUŽ + 1 ŽENA

Omluva zmíněné menšinové komunitě nebyla ale jediným významným bodem pastýřského listu. Ten další je příčinou roztrpčení, zklamání, důvodem ke kritice. Biskupové se nemohli vyhnout jedné z nejožehavějších otázek dneška: církevním sňatkům osob stejného pohlaví. Ačkoli posunuli tuto záležitost viděno širším pohledem na hranici možného (více níže), samotný sňatkům muž-muž/žena-žena řekli to, co musí říci každý, kdo respektuje biblické učení v této věci: NE.

V pastýřském listu je uvedeno, že učení Anglikánské církve o posvátném manželství jako celoživotním svazku mezi mužem a ženou, jak je uvedeno v jejích kánonech a autorizovaných liturgiích, se měnit nebude. „I když v této důležité záležitosti existuje mezi biskupy škála názorů, nenašli jsme v současné době dostatečný konsenzus, abychom mohli navrhnout změnu doktríny.“ Biskupové si uvědomují, že to přinese zklamání těm, kro touží po „rovném manželství“ pro dvojice stejného pohlaví – ale nelze jinak. Jaký kompromis tedy nabízejí?

KOMPROMIS

Ačkoli církevní manželský obřad bude i nadále vyhrazen pouze pro muže jako ženichy a ženy jako nevěsty, nabízí Anglikánská církev těm, kdo uzavřeli občanský sňatek osob stejného pohlaví nebo registrované partnerství uspořádání bohoslužby s modlitbami zasvěcení, díkůvzdání nebo Božího požehnání. Zjednodušeně: církevní svatba NE, ale církevní požehnání po občanském sňatku ANO. (Občanské sňatky osob stejného pohlaví jsou ve Spojeném království legální.)

V této záležitosti se projevila moudrost biskupů. Vzhledem k tomu, že na církevní požehnání pro stejnopohlavní páry (nemluvě o církevních svatbách gayů a leseb) neexistuje v Anglikánském společenství shodný názor, byla jednotlivým duchovním ponechána svoboda volby, zda budou takováto požehnání udělovat či nikoli (k tomuto náboženskému obřadu byly vydány patřičné modlitby). Zajímavý dodatek k tomu napsal americký katolický server National Catholic Reporter, který 20. ledna 2023 uvedl („Church of England apologizes for treatment of LGBTQ people“), že mezi těmi, kdo nebudou používat nové modlitby k žehnání stejnopohlavním párům je i duchovní hlava Anglikánské církve arcibiskup Justin Welby. Třebaže nové modlitby uvítal jako okamžik oslav a radosti, uvědomuje si, že jeho primárním úkolem je pracovat pro jednotu asi 85 milionů anglikánských věřících. „Kvůli své pastorační péči a odpovědnosti být zaměřen na jednotu v celém společenství… nebudu je (tuto modlitby) osobně používat, abych tuto pastorační péči neohrozil.“ Moudrý postoj moudrého duchovního pastýře.

REAKCE

Jak se ale ukázalo, kompromisní řešení vyvolalo kritiku „z obou stran“. Server Premier Christian News citoval 18. ledna (kdy už byl postoj biskupů znám) v článku „A ‚capitulation‘ and a ‚fudge‘ – traditionalists and liberals criticise bishops‘ recommendations on same-sex marriage“ dvě osobnosti z opačných názorových pólů. Jayne Ozaneová, aktivistka za rovnost a členka Generálního synodu, řekla, že je hluboce zklamaná a rozhněvaná. „Potřebujeme skutečnou rovnost.“ Naproti tomu Peter Lynas, ředitel Evangelical Aliance ve Spojeném království se netají smíšenými pocity. Jako dobrou zprávu vnímá skutečnost, že Anglikánská církev považuje manželství pouze jako vztah muže a ženy. Problém má s církevním požehnáním pro sezdané stejnopohlavní dvojice, případně registrované partnery: „Pokud na jedné straně neměníte doktrínu, ale pak budete žehnat něčemu, co neuznáváte a žádáte pro to Boží požehnání, je to opravdu nesnadné. Konec konců není tu jasný závěr a zdá se, že spokojený nebude nikdo.“

Názor autora článku. Anglikánská církev se snažila najít poctivý kompromis a ten její biskupové předložili. Všichni nebudou úplně spokojeni nikdy: církev musí vždy poměřovat nároky jedněch požadavkem jiných, aby primárně jednala v souladu s učením Bible. To co je možné v moderní občanské společnosti, není vždy možné v církevním společenství, které se musí řídit trochu jinými – duchovními – principy.

Subscribe
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial