Několik slov k argumentaci Biblí

V posledních dnech jsme svědky zde na Blogosféře kontroverze, kterou vyvolal můj článek o pozvánce na sobotní (21. 1.) pouť Za mír a úctu k životu. Pozvánku zveřejnil na Twitteru Jiří Ovčáček, mluvčí prezidenta ČR. Názorový spor pak pokračoval reakcí Jana Zieglera a mojí odezvou na ni.

Vyjádřil jsem přesvědčení, že „modlitba k Pražskému Jezulátku“, jak je na pozvánce uvedeno, není v souladu s biblickým učením, neboť Jezulátko je neživá soška ze dřeva a vosku, jistěže patřičně přioděna, přičemž Bible něco takového, modlení k sochám, zapovídá. Vysloužil jsem si za to kritiku. Co mne na celé věci mrzí nejvíc: neblahý dojem, jako by stavění argumentů na biblickém učení bylo něco nepatřičného. Nejdále v tomto smyslu došla R. Kielbergerová, která doslova napsala, že z Bible dělám „buzerační předpis k nesnesení“.

Mám k tomu několik poznámek.

Proč vystoupil Mistr Jan Hus proti některým částem učení a proti jistým praktikám tehdejší Římskokatolické církve? A hlavně: na základě čeho obhajoval svá názorová stanoviska? V první řadě NA ZÁKLADĚ UČENÍ BIBLE. Jistě, mohl svůj pohled na duchovní otázky obohatit o učení církevních otců, ale primární byla Bible.

Proč vznikla Jednota bratrská? O co se při svém ustavení opírala? O UČENÍ BIBLE.

Proč vystoupili reformátoři? Luther, Kalvín, Melanchton, Zwingli, Beza, Farel, Knox a bezpočet dalších? Čím argumentovali ve prospěch svého poznání? BIBLÍ.

Proč vznikl pietismus, puritánství, metodismus, baptismus? Co bylo duchovním základem těchto náboženských hnutí a směrů? Na čem staví rozmanité probuzenecké a evangelikální denominace? POUZE NA UČENÍ BIBLE.

Takto by se dalo pokračovat ještě dlouho.

Máme-li hodnotit nauku a praxi té které církve či náboženské společnosti, potřebujeme k tomu „etalon“. Ten je jeden jediný závazný– Bible. Všechno ostatní, ať je to cokoli – spisy církevních otců či reformátorů, konfese, katechismy, kázání evangelistů, knihy teologů, papežské encykliky aj. -, nesmí být stavěno nad Bibli a musí být právě Biblí poměřováno.

Sola Scriptura. Jedině Písmo. Taková je jedna z pěti reformačních zásad. Ty zbývající: Pouze Kristus. Pouze Bohu sláva. Pouze milostí. Pouze vírou. Tak to učil Ježíš a apoštolové prvotní křesťanské církve.

Subscribe
Upozornit na
guest

5 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Radka Kielbergerová
16 dní před

Ale Vy z Bible skutečně svými vstupy děláte monstrózní buzerační majstrštyk, dílo bez vyššího záměru a dosahu. A já půjdu ještě dál. Základem pro získání posluchačstva je mít sociální empatii, vědět, ke komu mluvím, v jakém prostředí mluvím, a být nad konzumenty tak čtvrt metru max. Bez ohledu, zda máte pět titulů před jménem, za ním čtyři a na levém ňadru dvacet řádů rytíře za vědecký výzkum. A recipročně, přece…věnuje-li mi kdo čas, mám nakládat s tím, čím ho buď mile nebo nemile obtěžuji, tak – že se pro něj snažím o zcivilnění věci. Vysvětluji, nikoli nepříjemně kážu a i… Číst vice »

Adéla Vodvářková
Admin
16 dní před

Mně se líbí, jak jste to s tou Biblí vždycky napsal VELKÝM PÍSMEM, protože už víte, že jsme trochu pomalejší. Protože kdybychom byli inteligentní, tak bychom to jistě viděli stejně jako Vy

Vladimír Ludvík
Vladimír Ludvík
16 dní před

Tak ono to není o inteligenci, ale o víře. Přitom pan Stejskal nesporně velmi inteligentní je, Ale bohužel on si svět zjednodušil na seznam jakýchsi věčných pravd o jejichž rozsahu na základě výběru z Bible rozhoduje on sám.- ale třeba mu to osobně pomáhá. Vytvoří-li si někdo svůj svět axiomů a vztahů, pak je možno za nesprávné považovat i to, co ve skutečnosti správné a životaschopné je a to jen proto, že to do toho systému axiomů a z nich odvozených vztahů nepatří. Já tvrdím, že lidé tu nejsou pro Boha, ale Bůh je tu pro lidi. V Bibli je… Číst vice »

Radka Kielbergerová
16 dní před

Mistr Jan Hus, kterého si mimochodem skutečně velice vážím – neb- nenechám se koupit – je osobnost rozebratelná a i nad ním musíme semtam protočit oči. Vyznačoval se prudérií kázáními o chlapech, co chodí za ženami – svůj brk smáčejí v krvi ďáblově, takzvané pověstné české koleno v lidovém řezbářství – tedy nařasená látka na koleni v esovitém prohnutí madon, jež ukazují miminko – ho doslova přivádělo k šílenství, madona má být v hadrech, chudobná…Ale pravdou je, že určil církvi roli, která je sympatická. Kdo viděl Divergenci, nebo četl – podobné. Dělení horizontály na skupiny…církev je zkrátka jen ve věci… Číst vice »

Vladimír Ludvík
Vladimír Ludvík
16 dní před

O Janu Husovi jsem hodně četl i studoval. Nakonec se mi hodně líbilo to zpracování jeho případu ve hře Pavla Kohouta Ecce Constantia

https://www.youtube.com/watch?v=mQ8avkHnbNo

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial