Zve nás Jiří Ovčáček k modloslužbě?

Jiří Ovčáček zveřejnil v pondělí 16. ledna odpoledne na Twitteru (PREZIDENT mluvčí) „srdečné pozvání na putování za mír a úctu k životu“. Kdo by odolal? Mír a úcta k životu jsou ty nejvznešenější hodnoty.

Podíváme-li se ovšem na celou věc podrobněji, dočteme se v přiložené pozvánce, že nejde „o putování za mír a úctu k životu“, ale o něco trochu jiného: „Putování od Pražského Jezulátka k Panně Marii Neposkvrněné za mír a úctu k životu“. To sice dává tušit, takříkajíc odkud vane vítr, jde o „užší definici“ putování, ale to samo o sobě neznamená nic, co by stálo za zvláštní pozornost. Ačkoli to z Ovčáčkova postu přímo nevyplývá, jedná se, soudě podle programu (něco o něm níže), zjevně o katolickou akci, ale s ohledem na náboženskou svobodu v naší zemi je na místě otázka, v čem je problém.

Problém snad ani ne, spíše podivení. A to dvojí. Politické a teologické.

Nejprve k politickému. Proč vysoký státní úřední, mluvčí hlavy státu, propaguje na twitterovém účtu, který se tváří jako oficiální komunikační kanál Hradu, akci spojenou s jednou náboženskou orientací? Co je na tom špatného? Jednostrannost. Jiří Ovčáček už delší dobu vystupuje „v dresu“ římskokatolické církve, jejímž členem se stal v roce 2018 (dle webu Christnet.eu z 10. 9. 2018) a pokud na zmíněném Twitteru zveřejňuje posty na náboženská témata, tak pouze ta, která jsou v souladu s jeho konfesí. Nevzpomínám si, že by podobně propagoval nějakou nekatolickou akci, například protestantskou evangelizaci. Kdyby byl při podávání informací alespoň trochu objektivní, tuto námitku bych nevznesl. Zdůrazňuji, že příslušnost k té či oné konfesi je ryze jeho soukromou záležitostí, ale jako mluvčí prezidenta by si měl při vykonávání svého úřadu počínat profesionálně, tzn. neprotěžovat pouze jednu stranu.

Podivení teologické. Byl jsem v šoku, když jsem si přečetl program této pouti. Začíná v sobotu 21. ledna 2023 v 10:30 modlitbou k Pražskému Jezulátku v kostele Panny Marie Vítězné za národ, církev a mír ve světě. A v 11:00 votivní mše – opět k Pražskému Jezulátku.

Čtu dobře? Modlitba k Pražskému Jezulátku? Modlitba za národ, církev a mír ve světě k neživé sošce? Ze dřeva a vosku? Není to projev přesně toho, co je v Bibli přísně zapovězeno? Projev modlářství?

V biblické starozákonní pasáži známé jako Desatero čteme ( ve 20. kapitole knihy Exodus):

Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující.

Celou Biblí jako příslovečná červená nit prolíná učení o tom, že klanění se modlám – a Pražské Jezulátko modla je – patří mezi činnosti člověka, které jsou v očích živého Boha, v něhož všichni křesťané věří – bez výjimky, i katolíci! – nejvíce ohavné. V 17. kapitole Druhé knihy královské čteme, že klanění se modlám vnímá Bůh jako urážku.

A k tomu nás Jiří Ovčáček na svém Twitteru zve?

Stranou nechávám další aspekty zmíněné pouti, aspekty antiprotestantské. K čemu se vztahuje označení Pana Maria Vítězná, tedy přídomek Vítězná? K vítězství katolíků nad protestanty na Bílé hoře 1620. A malostranský kostel Panny Marie Vítězné? Ten si pro sebe vystavěli luteráni v letech 1611-1613; po Bílé hoře o něj přišli. Později, v době tvrdé rekatolizace českého národa, se původně protestantský svatostánek stal centrem katolické modloslužby, místem uctívání Pražského Jezulátka.

Že to katolíci myslí s modlitbou k neživé sošce vážně a že nejde o žádný protikatolický výmysl autora tohoto článku dokazuje několik fragmentů z „Modlitby klanění Pražskému Jezulátku“, které otiskl web katolického společenství Fatym.com:

– Milostné Pražské Jezulátko, klaníme se Ti a dáváme Ti své dary …

– Utíkáme se, Jezulátko, pod Tvůj plášť a pod Tvou ochranu v každém okamžiku …

– Klaníme se Ti a milujeme Tě, ó Bože, ty Maličký Všemohoucí. Amen!

Závěrečnou částí pouti jsou modlitby u Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Asi není potřeba zdůrazňovat, že tento sloup je protestanty vnímán jako symbol porážky jejich i náboženské tolerance v českých zemích, symbol kruté protireformace, potupy a ponížení všech, kdo vyznávali jinou než katolickou víru.

Ne, nevadí mi, že se tato pouť koná, ač mne v mnohém překvapuje. Jen jsem chtěl, když už ji Jiří Ovčáček z pozice mluvčího prezidenta propaguje, připomenout některé, „trochu jiné“ souvislosti.

 

Subscribe
Upozornit na
guest

45 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Radomira Kielbergerova
15 dní před

Nojo…modloslužebnictví…vytočenej Mojžíš atd. (Pane Stejskale, jestli to Bůh zakazuje?.posuňme se v čase, jestli nechcete, aby si na základě znechucení nějakým nejposlednějším z nejposlednějších(jste člověče od mantinelu k mantinelu) s tou knihou lidi přikládali do kamen). Boží hněv je tu hněvem starozákonním a podstatným pro moment zrození a nastolení jaksi zbrusu nové ideologie- má největší význam právě v čase, kdy dochází k dohodě hlavního hrdiny s Bohem. Budu drsná. Kdekdo z věřících si v chvílích opravdového usebrání vezme Bibli do rukou, skloní k ní hlavu, přimkne na prsa…tak co byste k nějakému aktu tisknout se k uctívanému milovanému předmětu ve 3D… Číst vice »

Radka Kielbergerová
15 dní před

ano, myslím to tak. Zcivilněte se, a já jsem nesmírně ráda, že už Vám to naznačuje i Tomáš. O to nic, proč by tu nesmělo být to a to téma? Jistá rubrika náboženské tématiky…ale jistě vidíte; Vy byste dneska byl exotickým i u evengelíků jako nemoderní zastydlý kazatel demagog, který nechápe, k čemu to všechno.

Vladimír Ludvík
Vladimír Ludvík
16 dní před

Plně souhlasím s tím, co zde píší pánové Vodvářka a Vracovský.
Už se nedivím, že vám pane Stejskale, pan Trčálek nastavuje zrcadlo, je proč.
Také si myslím, že není zrovna fér, pokud někdo smíchá v jednom článku dva odlišné jevy, aby si ohřál svojí polívčičku. To jste vážně psal o tom Kozubovi, abyste sepsul Trčálka? To jste vážně psal o svém Izraelitsví, abyste předvedl svojí nemilosrdnou, anachronickou tvrdost a neomylnost při výkladu textů Bible? To jste vážně psal o panu Ovčáčkovi, abyste si plivnul na katolickou víru? Víte to jsou takové pro mne docela odporné sofistické metody.

Filip Vracovský
16 dní před

Na člověka který se neustále ohání uraženými city kvůli víře se s námi koukám samozvaný jediný správný vykladač Bible moc nemaže. Inu, city ostatních přeci nejsou ty správné city.

Filip Vracovský
16 dní před

Myslíte si to špatně. Ono každý tu urážku může vidět v něčem a nemusí. Každopádně co vím zcela jistě je, že jsem poměrně často v kontaktu s lidmi, kteří mají hluboké teologické vzdělání i znalosti, ale neznám nikoho, kdo by působil tak tvrdým a zlým dojmem jako Vy.

Adéla Vodvářková
Admin
16 dní před

Ohledně toho nálepkování, pane Stejskale, myslíte, že by se pod to dalo zahrnout i zběsilé označování všeho, co se vám nelíbí, jako „levicový progresivismus“?

Adéla Vodvářková
Admin
15 dní před

Ano, a další rozdíl mezi námi je ten, že zatímco Vám se Váš „vnitřní hodnotový maják“ rozbliká, když vidíte v textu braní Božího slova nadarmo, ten můj se rozbliká, když veřejně napíšete, že je vám blivno z představy homosexuální romance, že byste to klidně řekl do očí svému potenciálnímu vnoučkovi-homosexuálovi, nebo když utrpení genderové dysforie přirovnáte ke své zálibě v Izraeli.

Adéla Vodvářková
Admin
15 dní před

Vy jistě znáte ten příběh o celníku a farizeovi v chrámu, co? Celník se modlí, „Bože, buď milostiv mně hříšnému.“ Farizej se modlí, „Bože, díky, že nejsem jako ten celník, dodržuji tvé zákony, postím se, dávám desátky.“ Soudě podle toho, co o sobě píšete v popisku, jak jste poslední z nejposlednějších, a přitom máte potřebu vysvětlovat, jak to ten Bůh v té Bibli vlastně myslel, vsadím se, že jste rád, že hlavně nejste jako ten Farizejec. 😀

Adéla Vodvářková
Admin
15 dní před

OK, ale pokud tedy „jen opakujete, co je v Bibli napsáno,“ ale nijak to nevykládáte, je potom v pořádku, když si muž změní chirurgicky pohlaví na ženu, začne používat nové ženské jméno a ženská zájmena, v případě, že by stále nosil neutrální oblečení, dejme tomu kalhoty a tričko? Protože takový člověk pak doslova žádný Boží zákon neporušuje. Burke vůbec nemusel mučednicky trpět ve vězení!

Last edited 15 dní před by Adéla Vodvářková
Adéla Vodvářková
Admin
15 dní před

Jistě, jistě, to respektuji. Ale zdá se mi, že vždycky končíte debatu právě ve chvíli, kdy se ukazuje, jak nesmyslná je vaše názorová pozice. Protože kdybychom pokračovali, nejspíš byste musel stavět ještě absurdnější konstrukce než já, abyste obhájil Burkeho. Kromě toho, že lidé nemají nosit oblečení opačného pohlaví, totiž o pár veršů dál čteme, že když stavíte dům, musíte mít na střeše zábradlí, a musíme spát pod přikrývkou, na které jsme si na všech čtyřech rozích předtím udělali střapce.
Škoda, mohlo to být zajímavé. Každopádně v zájmu spásy Vaší duše doufám, že vaše pyžamo neobsahuje vlnu a len zároveň.

Adéla Vodvářková
Admin
15 dní před

Jen poznámka – až si budete příště stěžovat na to, že vás tady lidé osočují a nálepkují, vzpomeňte si, že nyní jste vyčaroval z vody, že můj úmysl při argumentaci je zlý.
Vy jste samá sola scriptura, ale také si z Bible berete jen to, co se vám hodí. Pokud je závazné to s tím oblékáním mužů a žen, je závazné i materiálové složení vašeho pyžama. Nevím, proč to jsou podle vás datle a fíky. Obojí je celkem jednoznačně vyznívající příkaz v knize Deuteronomium.

Adéla Vodvářková
Admin
14 dní před

Hezky jste to napsal, já to vidím úplně stejně jako Vy, akorát ve vztahu k Vám.

To s tou tolerancí k jinak smýšlejícím by byla dobrá myšlenka, kdyby plynula od někoho jiného než od autora článku, který obhajuje přeškrtnutý symbol COEXIST – symbol tolerance ve vyznání.

Nechápu, jak můžete říci, že mám černobílý pohled. Jste to Vy, kdo tady slepě opakuje, že sola scriptura, a jste slepý k široké myriádě jevů, které také spadají do Božího stvoření a na které Bible napsaná před tisíci lety nemohla reagovat.

Last edited 14 dní před by Adéla Vodvářková
Filip Vracovský
14 dní před

Ámen.

Adéla Vodvářková
Admin
14 dní před

Vy si zas koledujete, pane Vracovský! 😀

Filip Vracovský
14 dní před

Víte, pan Stejskal nechává na IDnesu komentáře pana Orlíka o stoupencích jiné víry jako o zplozencích Satana bez povšimnutí. Ale když ho někdo někdo poplácá po zádech pod tímto článkem tak to vypadá jak na srazu disidentů…. O skutečnosti, že svoboda vyznání by měla platit pro všechny nemluvím vůbec… Byla by to sranda, kdyby to nebylo spíš smutné.

Filip Vracovský
14 dní před

P.S. Svoboda vyznání jen pro jeden výklad křesťanství moc svobodně nevoní… Mě tedy určitě ne. Nechápu, jak by mě mělo omezovat pokud někdo věří v Islám ( a ne, skutečně jeho militantní větev nezahrnuje všechny věřící) , nebo na zahradě vzývá Peruna. Mohu si přát aby poznal lásku skrze Krista, mohu se za to klidně i pomodlit, ale to je tak všechno… Navíc o dobrotě srdce rozhodují úplně jiné znaky, stejně tak o Boží milosti. Je ale v pořádku, pokud to vnímá někdo jinak. Co jde mimo moje chápání je způsob prezentace jakým to ostatním vnutit jako jedinou pravdu …

Adéla Vodvářková
Admin
14 dní před

To tam fakt je, s těmi zplozenci pekla? 😀

Filip Vracovský
14 dní před

Karel Orlík 12779Stále dokola. Jde o střet pohanského, démonského náboženství s pravým, biblickým. Satanisté všech odstínů se budou stále pokoušet o zničení židovského národa, jemuž dal jméno Bůh a z něhož pochází Spasitel Ježíš Kristus.

Filip Vracovský
14 dní před

Tak Satanisti jsou tam, okopíroval jsem přesnou citaci….

Adéla Vodvářková
Admin
14 dní před

Najednou pan Stejskal působí úplně jako liberál

Filip Vracovský
14 dní před

Taky jsem si říkal….

Filip Vracovsky
16 dní před

Vy si debatní hřiště sám lajnujete a své názory si odsouhlasite za fakta.Velmi dobře to píše pan Ludvík. To že Vaše názory jsou pro mě tvrdé a zlé není žádný faul, na mě tak působí.Jaci jsme v reálu můžeme těžko soudit.

Filip Vracovský
15 dní před

Omlouvám se, že neodpovím , ale některá Vaše přirovnání ( nejen to nynější s květákem) se mnou hrozně cvičí a uvádí mě v pokušení napsat nedobré věci.

Tomáš Vodvářka
Admin
16 dní před

Vážený příteli Lubomíre. Nejspíše se shodneme na tom, že bez ohledu na konfesijní základy máme všichni stejného „Šéfa“. A to včetně i v České republice obecně nemilovaných muslimů. Každá denominace má svoje projevy víry, jež se těm druhým mohou zdát nesmyslné a někdy – a to si přiznejme – i poněkud směšné. Jsem dalek od toho, abych jakkoli hodnotil projevy vzdávání úcty věřícím, byť mám někdy jisté pochybnosti o zevních projevech, jež mohou maskovat vnitřní prázdnotu a možná i jistou obavu daného věřícího pohlédnout do svého nitra. Věřím na zázraky, na přímluvu těch, kteří tady již nejsou a na jejich… Číst vice »

Filip Vracovsky
16 dní před

To je samozřejmě druhý rozměr věci. Ovcacek není člověk s kterým bych chtěl sdílet místa pobytu. Ještě bych si troufl říct, že není ani politik, tak moc tomu článku nerozumím.

Tomáš Vodvářka
Admin
16 dní před

Milý Lubomíre, vždycky, když čtu podobná vyjádření, napadá mne, jak by asi dopadl ve světle Vámi napsaného Kristus, který přišel na zem, aby zcela zrušil tehdy velmi striktně uplatňované zákony. Tehdejší znalci zákona, farizeové atd. museli být vydrážděni na nejvyšší možnou míru, protože on jim boural věky prověřené jistoty, stavěl dle vlastních slov otce proti synům atd. Musel jim neskutečně lézt na nervy, on, jakýsi tesařův syn odkudsi z Nazareta a oni, vážení mužové zákona, který jim svěřil Mojžíš. Oba víme, jak dopadl. Nejsem takovým znalcem Bible jako Vy, klobouk dolů před Vámi, možná se k ní dostanu, až budu… Číst vice »

Filip Vracovský
16 dní před

Dobrý den pane Stejskale. Celé roky pozoruji, že žijete v jakémski omylu, že se modlíme k Panně Marii jako k Bohu, To není pravda, my se k ní modlme o přímluvu. Je to jeden z největších faulů, či jedno z největších nedorozumění ze stran protestantů vůči katolíkům. Jak u koho, Vás si v nejmenším v tomto ohledu netroufám posuzovat.

Jaroslav Červenka
16 dní před

Dobrá poznámka, díky

Filip Vracovský
16 dní před

Nechám odpovědět někoho povolanějšího než jsem já sám, proč sošky Madony s dítětem pro mě nejsou soškou Baala…

https://bosekarmelitky.cz/historie/ucta-k-prazskemu-jezulatku-dnes/

Filip Vracovský
16 dní před

Vy jste se připravoval několik hodin abyste mohl plivnout na něco co je nám celý život drahé ? To Vás jistě šlechtí.

Filip Vracovský
16 dní před

P.S. Jako velmi vítanou hodnotím tuto skutečnost. Ovčáček je možná na očích, ale není to žádný vysoký státní úředník…. a do prezidentské kampaně se karmelitáni zatáhnout nedají… to je podle mě mnohem, ale mnohem podstatnější…. https://www.novinky.cz/clanek/volby-prezidenta-prazske-jezulatko-zavre-pred-babisem-sve-brany-nechceme-byt-soucasti-jeho-kampane-prohlasil-rektor-kostela-40420194

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial