Může ministr navštívit veřejně přístupná místa ve svém hlavním městě?

Na úterý 3. ledna 2023 připadl židovský postní den – Půst 10. tevetu. Připomíná počátek obléhání Jeruzaléma Babylóňany, které skončilo zničením Prvního chrámu. Současně přestalo existovat nezávislé Judské království.

Toho dne, onoho 3. 1. 2023, se rozhodl nový izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir, že u příležitosti postního dne navštíví místo, kde První chrám stál. Tedy jeruzalémskou Chrámovou horu.

Jak se rozhodl, tak udělal. Ráno, po otevření vstupního místa pro židovské návštěvníky (ti, na rozdíl od muslimů, nemohou zajít na místo dle libosti, ale pouze v určených časech), se na Chrámovou horu vypravil, prošel se po areálu, na místě strávil asi čtvrt hodiny – a vrátil se ke svému dennímu programu.

Mohlo by se zdát, že se nic světoborného nestalo. Ben Gvir navštívil jedno konkrétní místo hlavního města státu, jehož je ministrem. Asi jako kdyby český ministr vnitra navštívil třetí nádvoří Pražského hradu, prošel se po něm a odešel.

Skutečnost je ovšem jiná. Pobyt ministra na Chrámové hoře vyvolal hysterické reakce v arabském světě a řadu nesouhlasných vyjádření jak ve svobodném světě, tak v Izraeli samotném. Dokonce i někteří členové vládní koalice Ben Gvira za tento počin vyplísnili.

Jak si to vysvětlit?

Problém má dvě roviny – náboženskou a politickou. Z náboženského hlediska je Chrámová hora nejposvátnějším místem judaismu a třetím nejposvátnějším místem islámu. Stojí tam muslimská mešita Al Aksa a svatyně Skalní dóm. Z židovského duchovního hlediska je nutné připomenout, že na místě stály oba starověké Chrámy; ve Svatyni svatých přebývala šechina – Boží přítomnost. A právě z obav ze znesvěcení tohoto místa zakazují někteří rabíni Židům vstup na Chrámovou horu. Mimo jiné proto, že není přesně známo, kde se Svatyně svatých nacházela. Protože ale v židovské pospolitosti nacházíme všechno jiné než názorovou uniformitu, jiná skupina rabínů návštěvu Chrámové hory Židům povoluje.

Politická rovina problému je neméně komplikovaná. Teoreticky by se mohlo zdát, že když Izrael v červnové válce 1967 Chrámovou horu osvobodil z jordánské okupace a později přičlenil ke svému hlavnímu městu Jeruzalému, nebylo nic jednoduššího než stanovit pravidlo, že toto místo mohou navštěvovat (a modlit se na něm) všichni věřící bez omezení. To bychom ale nesměli být na Středním východě a na jedné straně pomyslného debatního stolu by nesměli sedět arabští muslimové.

Skutečnost je taková, že Izrael po osvobození Chrámové hory nabídl muslimům kompromis. Jejich náboženská nadace Waqf, podléhající jordánské koruně, bude mít i nadále na starosti správu Chrámové hory, především pak mešitu a Skalní dóm, a pro nemuslimy (Židy a křesťany) bude platit – mohou ve stanovených časech areál navštívit, ale nesmí se tam modlit či vykonávat nic, co by připomínalo náboženskou aktivitu.

Rozumějme: Židé se na nejposvátnějším místě své víry, které je součástí jejich hlavního města, nesmějí modlit, vzdávat úctu svému Bohu a jakýmkoli způsobem, který by připomínal náboženský úkon, vzpomínat na starověké Chrámy. Je to podobně absurdní, jako kdyby katolíci mohli chodit do katedrály na Pražském hradě, ale nesměli se tam tiše modlit, natož pořádat bohoslužby. Pro našince absolutně nepochopitelné.

Na Chrámové hoře ovšem taková absurdita desetiletí existuje; nazývá se „Status quo Chrámové hory“. Že je vůči Židům (a křesťanům) diskriminační? Ovšemže. Jenomže … jsme na Středním východě a máme co do činění s muslimy.

Mezi těmi, kdo se snaží tento diskriminační aspekt ve fungování Chrámové hory změnit, je ministr Itamar Ben Gvir. Podotýkám: nepatřím do jeho fanklubu, jde o krajně pravicového politika, mám vůči jeho postojům tisíc a jednu výhradu, ale v této věci mu vyjadřuji podporu. Nemyslím si, že když na Chrámovou horu přijdou Židé a na prostranství (nikoli v mešitě či Skalním dómu) se budou modlit, způsobí to jakoukoli újmu náboženským právům muslimů. Problém je ale v tom, že muslimové jsou maximalisté a chtějí Chrámovou horu pouze pro sebe. (Jejich ideálem by bylo, kdyby byl Židům na Chrámovou horu jednou provždy zapovězen; mají přece o něco níže Západní zeď – Zeď nářků.)

Ben Gvirova krátká návštěva vyvolala smršť odsuzujících prohlášení, v lepším případě „znepokojení“, jak již řečeno. Doma v Izraeli, na Západě a především v arabském světě. Všichni svorně volají po dodržování statu quo, přičemž málo komu je proti mysli, že jeho součástí je do nebe volající diskriminace Židů. Jak příznačné pro naši dobu.

Izraelsko-jordánská mírová smlouva z roku 1994 říká, v článku 9/2, že Izrael „respektuje současnou zvláštní roli Jordánského hášimovského království v muslimských svatyních v Jeruzalémě“. To je splněno tím, že náboženská správa místa je svěřena jordánskému Waqfu. Jordánci si to vysvětlují šířeji a jako by zapomínali na článek 9/1 smlouvy: „Každá z obou stran poskytne svobodný přístup k místům náboženského a historického významu.“ Židé mají ovšem v rámci statu quo přístup na Chrámovou horu značně omezen.

Po Ben Gvirově návštěvě posvátného prostranství vydalo jordánské ministerstvo zahraničí ostré prohlášení, v němž se praví:

Útok na mešitu Al Aksa členem izraelského kabinetu a zneuctění její posvátnosti je odsouzeníhodné a provokativní a rovná se flagrantnímu porušení mezinárodního práva.“

Útok na mešitu? Vždyť ministr Ben Gvir do ní vůbec nevstoupil! Co je to za nesmysl?

Vysvětlení je prosté – a je to učebnicový příklad zmíněného muslimského maximalismu. Arabové totiž považují za mešitu Al Aksa nejen její budovu, ale celé prostranství Chrámové hory. Logicky pak: jakýkoli nemuslim, který vstoupí na prostranství Chrámové hory, se dopouští znesvěcení mešity Al Aksa. Jak geniální! Ukázka, jak dopadne každý, kdo v dobré víře nabídne arabským muslimům kompromis zahrnující zásadní ústupek. Tak jako legendární izraelský ministr obrany Moše Dajan v roce 1967, když po osvobození Chrámové hory ve snaze vyhnout se totální konfrontaci s muslimským světem povolil jordánskému muslimskému Waqfu, aby i nadále spravoval svatá místa v areálu Chrámové hory. Byla to chyba?

Subscribe
Upozornit na
guest

21 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Tomáš Flaška
28 dní před

Čtu tady již několik dnů diskuse. Co se náboženství týče, nevím. Jsem nevěřící a nic mi vaše spory neříkají.
Ale co se týče blízkého Východu a Izraele, tak k tomu poznamenám, že pan Stejskal na to téma píše již léta. Píše fundovaně a se znalostí problematiky.
A nevím, jestli byl jen pozván, nějak odměněn, nebo dokonce vyznamenán, za tuto činnost na izraelském velvyslanectví v Praze. A to je pro mě dostatečný etalon, abych si udělal úsudek o tom, kdo a jak tomu rozumí.

Filip Vracovský
28 dní před

Myslím, že nemáme spory ani tak o náboženství ( sám jsem ten termín použil nešťastně) jako spíš o to jestli lze kvůli náboženství na člověka pohlížet jako na krabici od bot….

Filip Vracovský
27 dní před

Ano, špatná interpretace psaného slova… jednou určitě poznáme jestli z mé strany Vašeho, nebo jestli Vaše z Bible. Jak píše tuším Adéla Vodvářková, každý v ní nacházíme to co v ní hledáme….

Vladimír Ludvík
Vladimír Ludvík
27 dní před

Já si vás v celé řadě věcí velmi vážím a s řadou vašich názorů souzním, byť u některých vidím určité současné i historické komlikace, které způsobují, že některé věci nefungují tak, jak by fungovat idealně měly. Nemám ve zvyku chodit až tak často jásat pod blogy, se kterýmu souhlasím. Tady to ani není třeba, protože se zde nevyskytují různí lidé jako např. na iDnes, na jejichž názory a i trolling je dobře někdy i drsně zareagovat (s tím jsem měl v minulosti svoje zkušenosti). Co se týká našeho sporu, který třeba pana Flašku opravdu zajímat nemusí, tak to berte třeba… Číst vice »

Radka Kielbergerová
28 dní před

Samozřejmě rozumí, zná velmi mnoho, klobouk dolů, věnuje se tomu…o tom vůbec nevedeme spor. Že je něčeho na můj vkus nekriticky až moc v jasném vidění jediného viníka, nekriticky začasto, tam už já své místo zaváhání mám. Ale tak jako se setkávám s generalizací v tomto, má Filip pravdu, že nejde – nejen paušalizovat v hyperbolickém hodnocení lidi jiného vyznání, ale nejde z hlediska své víry ani pohrdat těmi, kdo zkrátka nepasují do obrazu běžného. Jsou tu s námi, s námi tvoří hodnoty, finance a spolupodílejí se na chodu společnosti a nelze je brát jako obtížný hmyz odepsaný kvůli jakémusi… Číst vice »

Radka Kielbergerová
27 dní před

Dobrý večer. dole v mém textu máte zajímavé čtení z časopisu Český bratr. ,ale k Vašemu diskuznímu příspěvku: Zaprvé -skutečně si přiznejte Váš jasně daný pohled na věc už tím, jak Vás doslovné honění těchto témat zaměstnává – a znovu opakuji, prozrazuje Vás často jedno slovo devótního charakteru. Nadto je pro Vás, jak píšete, ostudné a diskriminační odsouzení někoho, komu evidentně fandíte – kdo však porušil rozhodnutí soudu (21.století ) – hořekujete, jak soudní spravedlnost zůstává po boku transgender žáka…tedy zadruhé, jak Vám Váš nějaký neutrální postoj lze věřit, když šermujete nespravedlností nad tím, kdy soud uznal nárok jednotlivce na… Číst vice »

Radka Kielbergerová
28 dní před

…jenže jsme na Středním východě a máme co do činění s muslimy…To bychom ale nesměli být na Středním východě a na jedné straně pomyslného debatního stolu by nesměli sedět arabští muslimové. …a mohla bych vypisovat z jiných článků třeba o té učitelce…Souboj je to ostudně nevyrovnaný: právo chovat se podle vlastního svědomí bylo v případě učitele Burkeho pošlapáno, všechna práva zůstala pouze na straně onoho transgender žáka… tedy: Jazyk i urovnaný ve slušnosti viktoriánské Anglie – prozradí na první dobrou, pane Stejskale, Vaše pohrdání – paušálně samozřejmě. A Vy byste pořád usiloval o laskavost a shovívavé ústupky ze strany těch druhých. Sakra fix, v… Číst vice »

Radomira Kielbergerova
28 dní před

Věcně říkám, že mě svým textem odrazujete. Proč? …vpodstatě jím…svým pojetím a mnou vypsanými Vašimi vyjádřeními- nadbytečnými slovy a jazykem dáváte jasný signál, že diskuze s Vámi bude nemožná. Nelze diskutovat s tím, kdo generalizuje, paušalizuje a má hotovo. Uvědomte si, že Vy nikdy nebudete žurnalista, publicista neutrálně podaných zpráv. Vy skutečně patříte k pisatelům příspěvků do striktně a jasně politicky a společensky vyhraněných i-net deníků, kde je naučen čtenář na svému tělu spolehlivě padnoucí triko. Tam z 99 procent dojde k diskuzi Vašeho šálku kávy, která diskuzí nebude, a tam jsou věci ošetřeny. Tam se věci rozebírat mohou a… Číst vice »

Radka Kielbergerová
27 dní před

Kdysi mi jeden můj „fanda“, byl to farář jedné nekatolické církve, napsal, že pochybuje, zda jsem vůbec někdy otevřel Bibli. Přitom já ji měl přečtenou pomalu dřív, než se ten člověk narodil.
vida…asi nejsem jediná, která to tak vnímá…je nás víc. Ovšem tohle nahlížení na Vaši osobu si děláte sám…
Samozřejmě jsem od rány, ale pane Stejskale – já si skutečně myslím, že jste pozér a kazatel a někdy vstoupím, protože skutečně žasnu, kam až Vaše názory sahají. Jsou zpátečnické, že to možné není, a těch Vámi necitlivě odsuzovaných a posuzovaných se prostě zastanu…to je celé.

Filip Vracovský
28 dní před

Pane Stejskale jen k Vaší uplakané změně profilu. 1) Chcete li konejšit, musíte to dát najevo jinak 2) Já jsem napsal že prezentujete bigotně fundamentální názory a to bez pochyb v některých tématech prezentujete, ale v koutku duše pořád doufám, že osobnostně takový nejste, jinak bych se s Vámi vůbec nebavil. 3) Nechtějte číst ten román, kdybych si takový profil vypisoval sám a některými z těch tituů mě častovali i vážení účastníci zdejších diskuzí. Kdyby si takový profil sestavovala Radka , to by muselo vycházet na pokračování. Ono je to totiž tak , že pokud vstupuji do arény s kontroverzním… Číst vice »

Filip Vracovský
28 dní před

Máte pravdu…. Pro mě je to bohužel spíš důkaz o tom, že ukočírovat vládu kterou sestavil bude pro kočího nad jeho síly. Bylo to zbytečné gesto provokace. Taky se mimo kritických ohlasů z arabského světa moc nelíbí třeba Američanům… Tato skutečnost nemá nic co do činění s tím, jestli jsou poměry na svatých místech tak jak mají být…Ostatně mám trochu kacířský názor, že jak pro křesťany, tak muslimy či vyznavače judaismu je uspořádáno především tak aby netrpěl kšeft ani pro jednu stranu. Že naše upřímné spory o podstatu věcí kolem víry jsou tam odpovědným zcela fuk….

Filip Vracovský
28 dní před
Reply to  L. Stejskal

To skutečně nemáte zač… jsem zvědavý jestli půjde vláda z jednoho extrému do druhého… Nicméně se moc necítím na nějaké diskuze o Izraelské politice, na Chrámovou horu jako takovou jakýs takýs úsudek mám byť je jedním z cestovatelských dluhů které mám díky lidem v okolí, kteří se problematikou zabývají na jiné úrovni než já sám….

Tomáš Vodvářka
Admin
28 dní před

Byla. Ale kdo to mohl tušit?

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial