Kdo je evangelista

Z jednoho diskusního příspěvku zde na BS jsem nabyl dojmu, že pan Vladimír Ludvík má za to, že pod pojem evangelista můžeme zahrnout pouze čtyři autory novozákonních evangelií – Matouše, Marka, Lukáše a Jana. A nikoho dalšího.  Pokud si to pravdu myslí, mýlí se.

Význam pojmu evangelista je ovšem širší, nelze ho omezit pouze na čtyři zmíněné novozákonní autory. Lze tak dovodit z toho, co napsal apoštol Pavel ve svém dopise adresovaném sboru v Efezu (4. kapitola):

A onť (Ježíš – LS) jest dal některé zajisté apoštoly, některé pak proroky, jiné evangelisty, jiné pastýře a učitele pro spořádání svatých, k dílu služebnosti, k vzdělání těla Kristova … (Bible Kralická)

Z tohoto Pavlova sdělení je zřejmé, kdo všechno má v křesťanském společenství sloužit pro vzdělání Kristovy Církve. Také evangelisté, což platí do dnešní doby. Na webu Reformace.cz, v č. 86 z roku 2005, je uvedeno:

Z minulosti jsou známi evangelisté Spurgeon, Wesley, Moody nebo Busch, ze současnosti (psáno v roce 2005 – LS) Graham*, Palau, Eikerson, Parzany a jiní.

* Autor měl na mysli Billyho Grahama, na jehož službu evangelisty úspěšně navázal jeho syn Franklin.

Kromě toho nacházíme termín evangelista v těchto církvích a souvislostech:

– laik pověřený většinou pastorační službou v Anglikánské církvi

– putující metodistický kazatel (v minulosti);

– postava v knize Cesta poutníka, světového křesťanského bestselleru autora Johna Bunyana;

– duchovní úřad v nezávislém hnutí Svatí posledních dnů;

– předsedající patriarcha v rámci kněžské hierarchie v Církvi svatých posledních dnů;

– kvorum sedmdesáti evangelistů, což je řídící orgán v Církvi Ježíše Krista (bickertonistické odnoži Církve svatých posledních dnů).

Z toho je zřejmé, že pojem evangelista nelze zúžit pouze na autory čtyř novozákonních evangelií, ale má mnohem širší význam s přesahem do současnosti.

Subscribe
Upozornit na
guest

18 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Martin Přibyl
Martin Přibyl
28 dní před

Podle wikipedie (české i anglické verze) má slovo evangelista dva významy. Za prvé je to autor kanonického evangelia. Za druhé je to zejména v protestantském prostředí kazatel, který oslovuje větší množství lidí a vede je k přijetí křesťanské víry.

Radomira Kielbergerova
28 dní před
Reply to  Martin Přibyl

Hezky jste to doslovně opsal…je to skutečně tak. Otázkou je pro mne ale právě historie onoho pojmenování právě v tomto šoupnutém významu. Zkrátka kdo kdy tuto licenci začal udělovat a proč nestačil pojem kazatel. Sice chápu, specializace nikoli na běžnou bohoslužbu, ale na lovení nevěřících vyžaduje extralesklý kabát…no… Jak píše pan Ludvík ale…nechť si to s pánemnohem užívají …

Radomira Kielbergerova
28 dní před

:))) bohem:)))

Vladimír Ludvík
Vladimír Ludvík
28 dní před
Reply to  Martin Přibyl

Už mne ta diskuse nebaví. Když už uvádíte českou verzi výkladu hesla evangelista, tak mi tam to vaše tvrzení ukažte. https://cs.wikipedia.org/wiki/Evangelista Anglickou verzi zkoumat nehodlám i když anglicky umím velmi dobře, protože jako důkaz svého tvrzení o tradici významu slova evangelista jsem uvedl citát z šestidílné Bible kralické (konec 16. století), kde je pojem evangelista vysvětlen zcela jednoznačně (viz dole) a tento výklad je ve shodě s tím jak ho vnímám já a na hony vzdálen tomu jak ho vnímají např. evangelikálové. Všimněte si, že ač jsem vlažný katolík, tak jsem použil text z Bible kralické a nikoli např. text… Číst vice »

Vladimír Ludvík
Vladimír Ludvík
28 dní před

Omlovám se, ale ten další text se mi nějak zcuknul tak tady je: Anglickou verzi zkoumat nehodlám i když anglicky umím velmi dobře, protože jako důkaz svého tvrzení o tradici významu slova evangelista jsem uvedl citát z šestidílné Bible kralické (konec 16. století), kde je pojem evangelista vysvětlen zcela jednoznačně (viz dole) a tento výklad je ve shodě s tím jak ho vnímám já a na hony vzdálen tomu jak ho vnímají např. evangelikálové. Všimněte si, že ač jsem vlažný katolík, tak jsem použil text z Bible kralické a nikoli např. text z Bible svatováclavské, která byla vydána na přelomu… Číst vice »

Radomira Kielbergerova
28 dní před

Je to takové přepěkné nejednoduché hledání. Evangelista- wikipedie…Pod vloženým vyobrazením 4 evangelistú je text…Slovo evangelista….je odlišeno barvou. Po kliknutí na toto slovo jste v pojmu Evangelizace a pod obrazem Františka Saveria máte pojmy .evangelizace a POSLÁNí evangelizovat. A tam, když rozkliknete, Vám vyjede liga slavných, před nimiž máte být podle pana Stejskala v předklonu….Já se ptám, kdo to slovo potřeboval používat, ale vzhledem k tomu, že jsou to takzvaní utahovači na vařené nudli v sále nevěřících, ono to má svůj důvod. To slovo má vznešenost…Přinášejí nevěřícím dobrou zprávu. A jistě je to i hezky zakuklený přepěkný byznys:))) tak dobrou noc…:))… Číst vice »

Vladimír Ludvík
Vladimír Ludvík
28 dní před

Je to v zásadě tak. Víte mně nevadí, že se někdo v rámci své církve považuje za evangelistu, i když podle mne jde o kazatele napňujícího evangelizační poslání, protože evangelista je pojem daný tradicí (viz např. ta Bible kralická). Mně vadí, pokud mi někdo začne vykládat, že je oprávněn se považovat za evangelistu na základě textů v Bibli. Já nemám rád kouzlení s texty a slovy. Tradice je v této věci naprosto jasná. Smutné ovšem je, že ti samí lidé, kteří nemají problém si upravit výklad biblického textu podle svých potřeb, jsou schopni bez ohledu na to, že jim Bůh… Číst vice »

Radomira Kielbergerova
28 dní před

Já se tu veřejně priznám. Mám Vás ráda. Polibek smrti:))) Mám to stejně. Nic není horší než před jednotlivci mlátit tradicí o stůl pod apokalyptickou hrozbou, aby se vposled jednalo o systém, kdy se v rámci nástroje strachu ustavím ředitelem zeměkoule. Dělá se mi úplně zle. A nic není horší na světě než bylo, pokud člověk védět chce. Nic. Ve starém Řecku tatíci dokonce své synky nabízeli bohatému sousedu jako společníka…na hostinách se tyto kšefty domlouvaly a syn se měl naučit jak na byznys a být svému uciteli.hostiteli skutečně pro všechno, vědělo se, co se tím myslí…nevymřeli jsme. A řecká… Číst vice »

Vladimír Ludvík
Vladimír Ludvík
29 dní před

Berte to, pane Stejskale, tak, že já evangelikán nejsem a být jim z řady dobrých důvodů nechci. A tak mi prosím nepodsouvejte úctu v nějaké vaše evangelisty a apoštoly a jen Bůh ví v co ještě. Je vaší věcí, v co věříte, a já vám to neberu. Věřte si evangelikálům, mormonům nebo jehovistům. To je mi jedno a přeji vám to, pokud vás to napňuje. Nenuťte ale vaše názory druhým jako jediné správné – to ovšem neznamená, že je na volné bázi nemůžete šířit a posílat mezi lidi značné množství v některých případech dle mého názoru i samozvaných evangelistů a… Číst vice »

Vladimír Ludvík
Vladimír Ludvík
29 dní před

Ještě jsem si dnes po ránu otevřel svojí šestidílnou Kralickou bibli (reprint šestidílky vydané koncem 16. století). V inkriminovaném místě, které uvádíte, je u slova evangelista odkaz na poznámku, která říká, že evangelisté jsou: kazatelé kteří s apoštoly chodívali, a bylo-li jim poručeno,tedy některému sboru od apoštola vzdělávanému jakožto pomocníci jejich zůstávali a učení jejich utvrzovali. Takovými byli Timoteus a Filip. Někdy však to slovo evangelista sluší se toliko na ty čtyři kteříž evangela napsali. Všimněte si i toho minulého času ve vztahu k evangelistům. To je názor předních odborníků Jednoty bratrské, kteří prováděli překlad Bble v 16. století. Zdá… Číst vice »

radka Kielbergerova
29 dní před

Když jsem si k tomu něco včera hledala v encyklopedii Bible, musela jsem se smát a zhrotit se, co to je za společenství, která si na pojmu budují kariérní systém… Ohnutí věci prospěchářské až běda a pan Stejskal si Vám dovolí napsat, jak jste se zmýlil. Vpodstatě by se měl distancovat, pokud chce vždycky urputně věci tak dokonale čisté, a Vám se za to, že do světa potřebuje vychrlit, jak se pan Ludvík mýlí, i pokorně omluvit.

Vladimír Ludvík
Vladimír Ludvík
29 dní před

Ale já nemám v zásadě nic proti tomu, aby si protestranté všech druhů včetně evagelikálů něco třeba i dodatečně dovozovali a vykládali tak, jak jim to vyhovuje. Já jen říkám, že lidé tyto jejich výklady nejsou nuceni přijímat za bernou minci, protože naprosto rovnocenných výkladů textů v Bibli může být víc a mohou být velmi odlišné. Nejenom řeč, ale i písmo včetně Písma svatého jsou zdrojem nedorozumění. Nejsou tam jednoznačná tvrzení (není to matematika) a diskutovat o tom, kdo že byl Bohem pověřen za vykladče a kdo ne je ztrátou času. Pavel, ať již byl kýmkoli, byl a je také… Číst vice »

Radomira Kielbergerova
29 dní před

Vy jste s těmi podpásovkami rozkošný😂
Nejenže jste podpasový zcela zásadně v opovážlivých soudech kdekoho, koho chcete ztrhat…Stejskale. 2.Vy jako horlivý prosťáček potřebujete pretřásat zdejší diskuze jinde, aniž byste dohlédl a cítil se kách. 3.Vy jste pobouřen co Vam tady pan Ludvík vypsal a vy se v tom necítíte a bouříte se? Inu ten pocit má i ten, koho potřebujete jako podivnost v pohlaví trochu zmazat lejnem, aniz byste chápal jeho právo nějak označován být prostě nechtít. Vzbuzujete když ne úsměv, tak skoro lítost.

Vladimír Ludvík
Vladimír Ludvík
29 dní před

Promiňte, ale to s těmi evangelikály, mormony a jehovisty jsem určitě jako nějakou podpásovku nemyslel. Možná byste se divil, jak ti mormoni a jehovisté jsou také o svých výkladech skálopevně přesvědčeni a také mluví o menšinách a většinách. Já ty menšiny a většiny nezkoumám. Bůh mi dal rozum, který mi snad zatím slouží, a jsem poněkud vědecky založený. To víra doplňuje, ale také se to s ní trochu tluče. V oblast vědy o měření bych byl asi schopen i o těch jedině správných názorech napsat humoristickou knížku. Pro mne pan Graham evangelistou není – tím je pro své spoluvěřící a… Číst vice »

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial