Je dobré být občanem USA

A to i v případě, že jste se vlastním nemoudrým počínáním dostali „do údolí stínu smrti“ a živí jste z něj nevyšli. Takový byl závěr pozemské pouti 78letého Omara Al Majeda Assada z regionu Judea a Samaří. Neboli ze Západního břehu Jordánu.

Omar Assad byl palestinský Arab. Narodil se v mandátní Palestině, žil v samařské obci Jiljilyya (severně od Ramalláhu), která se po změnách na politické mapě z let 1948/1949 (první arabsko-izraelská válka) stala součástí Jordánska. Po porážce hášimovské armády v červnové válce (1967) se dostala pod kontrolu Izraele; nyní v souladu s Dohodami z Oslo drtivá většina jejího území spadá pod Palestinskoarabskou autonomii (oblast A), pouze necelé 1 procento se nachází v oblasti B, kde bezpečnostní kontrola je v kompetenci izraelské armády (IDF).

Assad se v roce 1969 vystěhoval do Spojených států, kde se věnoval obchodu. Žil v Milwaukee (severně od Chicaga) a podle serveru Milwaukee Journal Sentinel se v roce 2009 s manželkou „na stará kolena“ vrátil do na Západní břeh, tedy zpět do Jiljilyye – jako držitel amerického občanství.

Osudným se mu stal letošní 12. leden. Po půlnoci prováděla v oblasti Jiljiliyye IDF protiteroristickou preventivní operaci, která zahrnovala silniční kontroly vozidel. Zastaven byl i Assad vracející se z návštěvy přátel do své obce – a vojáky byl vyzván, aby se legitimoval. Kdyby to udělal, vyhnul by se tragédii, která ho vzápětí postihla.

Místo toho odmítl spolupracovat při zjištění totožnosti a pustil se s vojáky do slovního konfliktu. Něco takového můžeme nazvat čirým nerozumem. Nelze se proto divit, že byl vojáky zadržen, dostal na ruce stahovací pásku (místo klasických pout) a jelikož se choval hlučně, čímž mohl upozornil případné potenciální pachatele (teroristy a pašeráky zbraní) na probíhající kontrolu, byla mu přelepena ústa páskou. Odveden byl na nedaleké staveniště, kde pak byli přechodně zadrženi další tři Arabové. Asi po půl hodině byli všichni propuštěni.

Assadovi byla uvolněna páska na rukou – a přitom došlo k hrubé chybě sloužících vojáků z praporu Netzah Yehuda, což je jednotka ultraortodoxních Židů. Starého muže, přestože „nejevil známky vědomí“, nechali po uvolnění pout v chladném lednovém ránu ležet na zemi a odešli. (Podle pozdější výpovědi se domnívali, že spí.) Několik hodin poté přišla z Ramalláhu, kam byl dopraven poté, co jeden ze zadržených a propuštěných Arabů přivolal lékařskou pomoc, zpráva, že Omar Assad je po smrti. Zemřel na infarkt – měl problémy se srdcem, cukrovku a trpěl vysokým krevním tlakem. Bylo jasné, že zúčastnění vojáci a jejich velitel mají problém. A že problém bude mít také Stát Izrael, neboť v důsledku chování jeho armády zemřel civilista – občan USA.

VYŠETŘOVÁNÍ

V pondělí 31. ledna 2022 publikovaly IDF (Izraelské obranné síly) na svém webu shrnutí vyšetřování zmíněného incidentu, které provedl velitel místně příslušného Centrálního velitelství generálmajor Yehuda Fox a předložil ho náčelníkovi generálního štábu IDF generálporučíkovi (nejvyšší hodnost v izraelské armádě) Avivu Kohavimu. Šetření proběhlo (až) v předchozí týdnu proto, že předtím se věcí zabýval Úřad kriminálního vyšetřování vojenské policie IDF; šlo o to, aby se obě úvodní vyšetřování nekřížila. Dodejme, že vojenská policie zkoumá incident z hlediska možného spáchání trestného činu.

V reportu na webu IDF je uvedeno, že po Assadově uvolnění z přechodného zadržení vojáci nezaznamenali žádné podezřelé signály týkající se jeho zdraví. Domnívali se že usnul a nesnažili se ho probudit. (Dodejme, že kdyby se o to pokusili, zjistili by, že má vážný zdravotní problém; místo toho odešli.)

Zpráva nenechává nikoho na pochybách, že se vojáci zachovali nesprávně. Hovoří o závažné a politováníhodné události, kterou způsobilo morální selhání a špatné rozhodnutí. Byla porušena jedna ze základních hodnot IDF – ochrana lidského života (k tomu více v části Souvislosti). Vojáci nesplnili své povinnosti tím, že nechali Assada ležet na zemi bez náležitého ošetření a rovněž tím, že o incidentu neinformovali formou zpětného hlášení velitelství základny.

Reakce náčelníka generálního štábu nemohla být jiná. Genpor. Aviv Kohavi akceptoval závěry vyšetřování „po velitelské linii“ a uvedl, že šlo ze strany vojáků o jasný nedostatek v morálním úsudku. „Ponechání pana Assada samotného a bez kontroly jeho zdravotního stavu byl lehkovážný čin, který je v rozporu s hodnotami IDF, jejichž středobodem je ochrana posvátnosti jakéhokoli lidského života.“ Kohavi nařídil, aby se se závěry tohoto vyšetřování seznámily všechny jednotky. Se záměrem zabránit opakování podobných událostí v budoucnu.

Pokud jde o potrestání v rámci této fáze šetření, dostalo se veliteli praporu Netzan Yehuda oficiálního pokárání od velitele Centrální komandatury, zatímco příslušní velitelé roty a čety byli odvoláni ze svých funkcí a dva roky nebudou moci stanout na velitelských postech.

Současně je ale nutné dodat, že po ukončení šetření, které provádí vojenská policie, budou závěry předloženy útvary vojenské generální prokurátorky k dalšímu právnímu přezkumu a případnému stanovení trestní odpovědnosti. Připomeňme, že vojenskou generální prokurátorkou v Izraeli je generálmajorka Yifat Tomer Yerušalmiová – foto ZDE.

IDF v závěru své zprávy uvádí, že „hluboce lituje smrti pana Omara Al Majed Assada“.

V médiích se objevila poznámka, že kdyby Assad neměl americké občanství, takové pozornosti by se mu nedostalo. To je nejspíš pravda – a je to vlastně dobře. Ve smyslu dobře pro Američany, kteří mají jistotu, že jejich vláda je nenechá na holičkách, když se v zahraničí dostanou do nesnází. Platí to i o Omaru Assadovi, byť v jeho případě nemůže jít o pomoc fyzické osobě, ale důležitý je zájem, který americké úřady svému občanovi in memoriam věnují.

Den po zveřejnění zprávy IDF zareagoval na svých internetových stránkách americký Department of State Department (ministerstvo zahraničí) prohlášením, v němž je uvedeno, že USA jsou „i nadále znepokojeny okolnostmi smrti pana Omara Assada, amerického občana, který byl nalezen mrtvý 12. ledna 2022 poté, co ho izraelští vojáci zadrželi na Západním břehu Jordánu.“ Dále se v prohlášení píše, že ministerstvo zahraničí bere na vědomí veřejné prohlášení IDF (viz výše v tomto článku), nicméně „Spojené státy očekávají v tomto případě důkladné trestní vyšetřování a vyvození plné odpovědnosti; vítáme, že o těchto snahách co nejdříve obdržíme další informace. S izraelskou vládou pokračujeme v diskusi o tomto znepokojivém incidentu.“

V závěru ministerstvo zahraničí znovu vyjádřilo hlubokou soustrast a účast rodině pana Assada a ujistilo, že „nemá vyšší prioritu než je bezpečí a ochrana občanů USA v zahraničí“.

Být občanem Spojených států, znělo by mi takové ujištění doprovázené činy jako rajská hudba, byť v souvislosti s údělem pana Assada to může působit zvláštně. Ovšemže: Unie nemůže ochránit všechny své občany všude na světě. Jde o princip – o proklamovanou prioritu tak činit. Z tohoto úhlu pohledu je dobré být občanem USA.

V pátek 4. února se náčelník generálního štábu IDF genpor. Kohavi poprvé setkal s novým americkým velvyslancem v Izraeli Thomasem Nidesem. Znovu vyjádřil lítost na smrtí Omara Assada , ambasadora ujistil, že se jednalo o závažné morální selhání, které je v rozporu s hodnotami IDF, potvrdil, že jíž byly uděleny kázeňské tresty po velitelské linii a že trestní vyšetřování dále pokračuje.

Koho to zajímá, bude se muset obrnit trpělivostí. Každé takové vyšetřování si vezme svůj čas.

SOUVISLOSTI

Několikrát byly v článku zmíněny hodnoty IDF. S důrazem na to, že vojáci v případu Omara Assada jednali proti těmto hodnotám. O co konkrétně jde? O etický kodex známý jako „Duch IDF“, který obsahuje pro souvislost s popsaným případem dvě důležité hodnoty.

Hodnota Lidská důstojnost

V kodexu je uvedeno, že IDF a jejich vojáci jsou povinni chránit lidskou důstojnost. Neboť „každá lidská bytost má svoji hodnotu bez ohledu na svůj původ, náboženství, národnost, pohlaví, status nebo společenské postavení.

Hodnota Čistota zbraní

Příslušníci IDF použijí zbraně a sílu pouze v souladu se svým posláním, pouze v nezbytné míře a zachovají si lidskost i během boje. Vojáci IDF nepoužijí zbraně a sílu, aby způsobili újmu lidským bytostem, které nejsou osobami bojujícími (kombatanty) nebo POW (válečnými zajatci), a udělají vše, co je v jejich silách, aby zabránili zmaření jejich životů, zranění, újmě na jejich důstojnosti a majetku.

Je zřejmé, že vojáci z našeho příběhu se etickému kodexu „Duch IDF“ zpronevěřili. Rozhodnutí o tom, zda se dopustili trestněprávního jednání je ovšem v kompetenci příslušných vyšetřovatelů vojenské policie, případně vojenské prokuratury – a v případě, že ano, pak soudu (nikoli „lidových soudních přísedících“ u počítačových monitorů).

Jednání vojáků z praporu Netzah Yehuda v „kauze Assad“ je v mainstreamových médiích všeobecně odsuzováno. Právem. Současně je není od věci zdůraznit okolnost, o níž v hlavním komentáři psal 2. února web listu The Jerusalem Post:

„ … je třeba také poukázat na to, že silniční blokáda IDF byla vytvořena s cílem zastavit teroristy, kteří pravidelně útočí na izraelské vojáky a civilisty. Navzdory jejich politováníhodnému chování a skutečnosti, že je nepravděpodobné, že by starý muž plánoval násilný útok, je motiv vojáků Netzah Yehuda pochopitelný: zastavení terorismu.“

Nebýt arabského teroru, nebyla by ani ona protiteroristická operace – a Omar Assad mohl žít. I to je nutné mít na zřeteli.

Subscribe
Upozornit na
guest
2 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Tomáš Vodvářka
Admin
3 měsíců před

Zásadní je poslední odstavec. Pokud budou stále útoky arabských fanatiků na Židy, či vojáky nebo policisty, pak bohužel budou podobné kontroly více než nutné. A že se u nich tohle přihodí, je důsledkem.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial