Jiří Ovčáček a Žalm 3

Prezident Zeman byl v úterý 14. září odvezen do nemocnice. Důvod? To by veřejnosti v otevřené demokratické společnosti sdělil tiskový mluvčí normálně fungujícího úřadu hlavy státu. To se ovšem nestalo.

Jak už bylo ze všech stran komentováno, Jiří Ovčáček, místo informace o důvodu, proč prezident do nemocnice zamířil, zveřejnil tři verše třetího biblického Žalmu.

Proč si vybral právě tento Žalm a tyto tři verše? To samozřejmě nevíme. Zato víme něco jiného. Kdo je autorem zmíněného Žalmu a za jaké situace byl napsán. Víme-li toto, lépe porozumíme smyslu celého Žalmu; nikoli ovšem smyslu toho, proč jeho část Ovčáček publikoval v době, kdy veřejnost, novináři a politici od něj čekali něco jiného.

Žalm 3 napsal staroizraelský král David, druhý panovník sjednocené monarchie. V situaci, kdy „prchal přes svým synem Absolonem“.

Proč prchal? Čelil vzpouře. Adolf Novotný ve svém Biblickém slovníku píše:

  • Ač (Absolon) uznán za násled­níka trůnu, zosnoval proti svému otci povstání v Hebronu, svém rodišti, jehož obyvatelé žár­lili na Jerusalem, kam bylo přeneseno králov­ské sídlo. Povstání bylo tak silné, že David pokládal za nutné s několika věrnými opustiti Jerusalem, jehož se Absolon brzy poté zmocnil se vším, co náleželo Davidovi.

Proto král David, který byl literárně činný, pojal Žalm 3 jako žalozpěv. Konstatuje:

  • Hospodine, jak mnoho je těch, kteří mě souží, mnoho je těch, kdo proti mně povstávají! Mnoho je těch, kteří o mně prohlašují: „Ten u Boha spásu nenalezne.“

Proti tomu staví jistotu své víry:

  • Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem, tys má sláva, ty mi pozvedáš hlavu.

Proto v této situaci, zoufalé z jeho osobního pohledu i z hlediska dění v monarchii, píše:

  • Pozvedám hlas k Hospodinu, a on ze své svaté hory mi už odpovídá. Ulehnu, usnu a probudím se, neboť Hospodin mě podepírá. Nebojím se davu desetitisíců, kteří kolem proti mně se kladou.

Závěr Žalmu obsahuje prosbu:

  • Povstaň, Hospodine, zachraň mě, můj Bože! Rozbiješ čelisti všem mým nepřátelům, svévolníkům zvyrážíš zuby. V Hospodinu je spása. S tvým lidem je tvoje požehnání!

Jak již uvedeno, známe-li okolnosti, Davidovým slovům velice dobře porozumíme. Pro úplnost dodejme, že v rozhodující bitvě v Efraimském lese byli vzbouřenci poraženi a Absolon potupně zabit. Odboj skončil fiaskem, David trůn uhájil.

Můžeme si lámat hlavu nad tím, proč Jiří Ovčáček bez bližšího vysvětlení zveřejnil část Žalmu 3 zhruba hodinu poté, co byl Miloš Zeman hospitalizován. Na některé pozorovatele tuzemské politické scény, kteří historické souvislosti Žalmu 3 neznají, mohly působit ony tři verše dojmem, že prezidentův stav se výrazně zhoršil a Jiří Ovčáček jako relativně novopečený katolík se obrací o pomoc k nebesům.

Je tomu opravdu tak? Je snad Miloš Zeman v tak vážném, ba smrtelném nebezpečí jako byl ve starověku král David? Anebo je to další projev arogance státního úředníka, který už dávno hraje za autovou čárou?

Subscribe
Upozornit na
guest

2 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Tomáš Vodvářka
Admin
1 rok před

Myslím, Lubomíre, že Vaše úvaha, která je logicky podepřena rozborem biblického textu, pana Ovčáčka příliš přeceňuje. Hledat za jeho vyjádřením nějakou hlubší myšlenku, kontext se současnou situací atd. jest „marnost nad marnost, všechno je marnost“. Větší pravděpodobnost, hraničící s jistotou, je možnost, že stav jeho mysli již natolik pokročil, že chrlí ze sebe náhodné výroky, které zaslechl či četl krátce před neklidným spánkem při vědomí, že jeho guru má své dny v úřadě již sečteny a že jeho další budoucnost již nebude tak zářná. Dokonce se může stát, že bude muset pracovat, považte. Že už nikdo nebude poslouchat jeho projevy,… Číst vice »

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial