Ke srovnávání jevů a projevů současnosti s nacistickým zlem

V souvislosti s nedávnými i loňskými událostmi v USA jsme byli v případě tamních politiků nebo novinářů svědky několika přirovnání, která je zapotřebí zásadně odmítnout. Ostatně i u nás vidíme podobný nešvar.

Na mysli mám naprosto nevhodné použití žluté Davidovy hvězdy s nápisem, „Neočkovaný“. O tom ale dnes psát nechci.

Na izraelském serveru Arutz ševa se 13. ledna 2021 k tomuto jevu vrátil Steven Pruzansky. V článku „Let’s leave Hitler and his henchmen out of the discussion“.

Autor zaznamenává několik případů nemístného srovnání, které uvedu ve stručném přehledu:

  • Republikánská poslankyně Mary Millerová pravila, že „Hitler měl v jedné věci pravdu: Kdo má mládež, má budoucnost“. (Tomuto vyjádření jsem věnoval samostatný článek*/, proto se k němu vracet nebudu.)
  • Arnold Schwarzenegger (představovat jistě netřeba) přirovnal útok na Kongres z 6. ledna ke Křišťálové noci 1938.
  • Peggy Noonanová, přední americká novinářka (v minulosti autorka projevů Ronalda Reagana), přirovnala ve Wall Street Journalu Donalda Trumpa k Hitlerovi.
  • Demokratická poslankyně Alexandria Ocasio-Cortezová (AOC) nabídla jiné přirovnání. Detenční zařízení Imigrační a celní agentury ICE srovnala s nacistickými koncentračními tábory.
  • Demokratka Nancy Pelosiová, šéfka Sněmovny reprezentantů, zase hovořila loni v létě o federálních donucovacích orgánech (policii), jejíž členové se snažili chránit zákon a pořádek ve městech zmítaných násilím, jako o „Storm Troopers“- ve zjevném odkaze na nacistické oddíly SA.
  • */Viz „O politické chybě jedné paní poslankyně“,  8. 1. 2021

Steven Pruzansky jakoby mimoděk konstatuje: Nikdo z těch čtyř (kromě Millerové-LS), tedy Schwarzenegger a dámy Noonanová, AOC a Pelosiová, nebyl vyzván k omluvě či rezignaci. (Millerová k rezignaci vyzvána byla a sama se za svůj výrok omluvila – LS.)

Proč jsou zmíněná  srovnání nemístná? Proč by se jich politici a novináři měli vyvarovat? Pruzansky nabízí následující vysvětlení (zkrácená a volná interpretace). Hitler byl masový vrah. Plánoval hromadné uvěznění a poté vyhlazení celého (židovského) národa. Zavraždil šest milionů Židů a poznamenal miliony dalších, kteří přežili nebo uprchli. Způsobil světovou válku, v níž zahynuly další desítky milionů lidí. Proto nikdo, jehož činy nedosahují této míry zla, by neměl být jedním dechem označován jako Hitler. Pokud to někdo dělá, pak s jediným výsledkem: pouze snižuje obludnost samotného Hitlerova zla.

Dále autor rozebírá jednotlivé případy nevhodného srovnávání (opět zkrácený výtah).

/1/ Označovat jako Hitlera Donalda Trumpa, nejlepšího prezidenta pro Židy a Izrael, je nemravné. Pokud někdo potřebuje Hitlera s někým srovnávat, tak se Stalinem nebo Mao Ce-tungem, neboť každý z nich nechal zavraždit víc lidí než samotný Führer. Ovšem prezident Trump, bez ohledu na jeho osobní nedostatky, neshromáždil miliony nevinných lidí za účelem jejich likvidace. Jeho drsné tweety ani drsná rétorika nejsou totéž jako dobytčí vagony a plynové komory; takové srovnání se musí příčit každému, jehož příbuzní nacistickou genocidu poznali.

/2/ Srovnání útoku na Kongres s Křišťálovou nocí, během níž došlo v Německu, Rakousku a zabraných Sudetech ke krvavému pogromu s desítkami mrtvých, tisíci odvlečených do koncentračních táborů a bezpočtem zničených synagog, domů a obchodů? Ani to není na místě. Mimochodem: Pruzansky píše, že nepokoje na Kapitolu jsou zavrženíhodné, ale bylo to vůbec povstání? Pokusili se útočníci zmocnit vlády? Měli plán na sestavení vlády alternativní? Měli vůbec nějaký plán? Všichni ti, kdo se tam dopouštěli výtržností, násilností a rabování by měli být uvězněni – ale povstání? To je podle něj  hodně přitažené za vlasy. Srovnání s Křišťálovou nocí považuje autor za urážku všech Židů, kteří tehdejšími událostmi prošli a všech, kdo kvůli tomu museli z Německa uprchnout.

/3/ Srovnání bezpečnostních orgánu s nacistickými oddíly SA. Pruzansky se ptá, zda američtí policisté zasahující při nepokojích se snažili nastolit pořádek, anebo vytvořit chaos. Shromažďovali nevinné lidi za účelem zadržení a následného poslání na otrocké práce či na popravu, anebo se snažili nevinné lidi chránit, stejně tak jako jejich domovy a podniky? Odpověď je zřejmá a Pelosiové přirovnání je zavrženíhodné.

/4/ A na konec – srovnání detenčních zařízení federální Imigrační a celní agentury (ICE) s nacistickými koncentračními tábory. Něco takového může udělat jen ten (v tomto případě ta – AOC), kdo o nich zhola nic neví. Tedy, že v nacistických táborech byli vězněni nevinní lidé (nikoli porušovatelé zákona), nuceni k otrocké práci, trpěli podvýživou, bez lékařské péče; lidé, kteří ve velkém počtu umírali, pokud nebyli přímo vražděni. Židé v koncentračních táborech nebyli, tak jako imigranti v zařízeních ICE, zadržováni pouze na krátkou dobu, než se vyjasní jejich status a následně osvobozeni.

A jsme v závěru. Pruzansky říká, že ti, kdo popsaná srovnání užívají, ukazují na vlastní myšlenkovou vyprázdněnost, absenci hodnot a historického vnímání (což se nevyhýbá ani některým Židům). Na podobná srovnání by mělo být dáno moratorium, zvláště jsou-li využívána politiky k prosazení jejich názorů. Podle autora nic, co nedosáhne míry genocidy nebo potenciální genocidy, jakou spáchali nacisté, by nemělo být nálepkováno výrazy jako „Hitler, nacista nebo holocaust“. Jinými slovy, pokud nejde o genocidu, nechme Hitlera a jeho nohsledy mimo diskusi.

Steven Pruzansky je izraelským zástupcem americké organizaci Koalice pro židovské hodnoty a emeritním rabínem kongregace Bnai Yešurun v New Jersey.

Subscribe
Upozornit na
guest

4 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Vladimír T. Gottwald
2 let před

Jo!!!

Tomáš Vodvářka
Admin
2 let před

Honza Šik to napsal i za mne, Mám stejný názor na věc a Váš článek.

Jan Šik
2 let před

Myšlenková vyprázdněnost, ale hlavně myslím absence hodnot. To je ono. Pořád jsem nevěděl, jak přesně to pojmenovat. Děkuji za článek. Přijde mi, že se stává velmi populárním srovnávat dnešek s dobou totalitní. Nepochybně je plno pokusů o omezení svobody, nejenom v zájmu ochrany před epidemií. Ale ty tady podle mého byly vždy. Jen nebyly tak vidět. Já trvám na tom, že svoboda je. Dnes mám totiž možnost volby nesrovnatelně větší než kdysi před lety. A srovnávat kohokoliv z dnešních politiků s Hitlerem, to je podle mě úplně mimo. Hezký den

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial